Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

PF 2019

Vážení a milí přátelé, kamarádi, kolegové,

přeji vám do nového roku vše dobré :-)

Václav Král

PF 2018

Vážení a milí přátelé, kamarádi, lidé dobré vůle, přeji vám vše dobré v novém roce.

Václav Král


 

Otevření plavební komory Hněvkovice aneb Cesta je volná...

V sobotu 20.května 2017 byl slavnostně zahájen provoz (proplav:-) ) nové plavební komory na jezu Hněvkovice. Pro malá plavidla je tak volná 100 kilometrová vltavská vodní cesta z Českých Budějovic až do Prahy. Vize Vojtěcha Lanny tak dostává reálné naplnění.

Velmi rád jsem se slavnostního zahájení zúčastnil ...

Fotogalerie: Otevření plavební komory Hněvkovice.


 

 

PF 2017

Přeji nám všem dobrý, nadějí požehnaný rok 2017.

Václav Král

 


 

Pravá ODS nad propastí? Opět vlastní vinou.

Na Oblastní radě ODS České Budějovice 7.11.2016 jsem přednesl tento příspěvek.

Pravá ODS nad propastí? Opět vlastní vinou…

V poslední době se všude mluví o fenoménu sjednocování české pravice a to prý hlavně kvůli tomu, abychom „zastavili Babiše v příštích parlamentních volbách“. Petr Fiala se k tomuto plánu hlásí a „chce o něm diskutovat“. Od našeho předsedy jsem jiný postoj ani nečekal. Já však před tímto záměrem varuji.

S kým se chtějí otcové myšlenky na sjednocení pravice spojovat? Vzkřísíme opět (stupidní) heslo: „Volím pravici“, tzn. volím strany od Bobošíkové přes ODS až po Zelené a Piráty? Pochybuji o tom, že naše současné vedení bude jednat o spolupráci třeba s Tomiem Okamurou. Musíme si konečně uvědomit, že v České republice žádná skutečná pravicová strana aktuálně není, ODS nevyjímaje. Existují pouze karikatury pravice navíc reprezentované tvářemi, které nemohou obstát Babišovým (mnohdy správným) argumentům: „vždyť vy už jste nám tady ukázali, jak umíte vládnout“. Kromě toho program antibabiš nemůže nahradit komplexní program dospělé politické strany.

Chceme se opět nechat slepě zatáhnout do mocenských her Miroslava Kalouska? Vzpomeňme, jak dopadla Topolánkovsko-Nečasovská vláda? Vždyť hlavně ona (nejenom) Babišovi otevřela cestu do Strakovy akademie! Zamysleme se nad tím, jestli není náhodou pod mediální přetvářkou Kalousek stejný jako Babiš. Vzpomeňme třeba i na to, jak se chovali „kolegové“ z TOP 09 před čtyřmi lety při volbách Jana Zahradníka do Senátu? Nebo jak letos postavili svého kandidáta proti Tomáši Jirsovi. Nebo jaké byly (a jsou) výsledky jejich práce v zastupitelstvu Českých Budějovic.

Občanská demokratická strana by měla jasně definovat, jaké má ambice. Chceme jen v příštích parlamentních volbách zajistit našemu republikovému vedení pár míst v poslanecké sněmovně či ve Vládě? Chceme opět zachránit Miroslava Kalouska od pádu do propadliště politických dějin?

Anebo se chceme stát politickou stranou, která bude skutečně pravicová? To znamená stranou, která bude mít a důsledně hájit program liberální v ekonomické oblasti a konzervativní ve všech ostatních oblastech lidského života. Chceme být navíc i stranou občanskou, která v sobě bude mít hluboce zakořeněna témata občanských svobod (ne lidských práv!), národních tradic, ochrany majetku, nedotknutelnosti soukromí, nezadlužené budoucnosti, levného státu a solidarity zodpovědných lidí?

Jsem přesvědčen, že pokud půjdeme první, technokratickou cestou, ztratí naše strana navždy smysl a náš program, naše ideály a hodnoty budou mít v budoucích koalicích maximálně 8% šanci na prosazení a co hůř, ještě intenzivněji se budeme podílet na prosazování cizích zájmů.

Pokud se však vydáme po namáhavější a delší cestě suverénní a sebevědomé strany, otevřené demokratickému prosazování názorů kohokoli, kdo má na fungování světa podobný náhled, máme velkou šanci udělat pro budoucnost České republiky mnoho prospěšného.

Díky Bohu, každý si může vybrat svůj směr.

Král Václav

místopředseda oblastního sdružení ODS České Budějovice

člen regionální rady ODS Jihočeský kraj


TRIBUT PACIS 2016?

Pane ministerský předsedo Sobotko, dám vám zdarma jednu radu do nadcházejících dnů. Při rozhodování, jestli budeme muset na naše území povinně přijímat migranty, kteří (v tom lepším případě) přijali účelové pozvání A. Merkelové a s vidinou štědrých sociálních dávek se již mnoho předlouhých měsíců valí do Evropy, nebo jestli se Česká republika z této „povinnosti“ vykoupí, zvolte peníze.

V situaci, kdy se většina z vedení České národní banky rozhodla naplno hrát čertovský mariáš s bezcennými dluhopisy, emitovat miliardy korun a nakupovat za ně EURa, posílání těchto virtuálních částek do Brusele nebude mít reálný dopad na životy občanů České republiky a jejich bezpečnost. Jinými slovy v krátkodobém horizontu nenapácháte škody větší, než jaké plynou z vašich dalších socialistických experimentů. A dlouhodobého pohledu je aktuální politická situace stejně neudržitelná…

Z tohoto politického handlu však koukejte pro občany České republiky něco pořádného vytřískat. Co třeba domluvit (a musíte to udělat vy osobně!), že nás Evropská komise už přestane buzerovat s novou legislativou k EIA a budeme moci klíčové dopravní stavby zrealizovat na základě starých posudků? Budeme tak mít šanci profinancovat tuto výstavbu z „evropských“ peněz ještě v programovacím období 2014 – 2020. Předpokládám totiž, že další takové období už nebude. Až vás pak skutečná politická reprezentace hájící národní zájmy dožene k politické odpovědnosti, budete mít alespoň nějakou polehčující okolnost.


Setkání v Českém Krumlově

Včera jsem se v Českém Krumlově zúčastnil debaty s Petrem Fialou, Tomášem Jirsou a Janem Zahradníkem na téma migrace a bezpečnost České republiky. Setkání se odehrávalo v krásně opraveném klášteře Klarisek, přišlo mnoho lidí, zazněly závažné otázky, slyšeli jsme spoustu dobrých odpovědí, ale i těch, se kterými se nemohu ztotožnit.

Lze souhlasit s tím, že Občanská demokratická strana pod vedením prof. Fialy:

* odmítá centralizaci azylové politiky na evropskou úroveň a přerozdělovací kvóty pro migranty;

* připouští, že schválení Lisabonské smlouvy byla chyba a že většina rozhodnutí a řešení z Brusele byla a je špatných;

* podporuje dočasné uzavření hranic v případě potřeby;

* je proti budování ubytoven pro migranty na území Jihočeského kraje;

* odmítá bezvízový styk s Tureckem a Ukrajinou a jejich vstup do EU a NATO;

* je proti zavedení EURa

Odmítám však názory, že:

* pro Českou republiku neexistuje jiná alternativa než členství v EU;

* že z EU nelze prakticky vystoupit a že je EU reformovatelná;

* naši bezpečnost zajistí pouze USA se svým obrovským válečným rozpočtem a NATO;

* bychom měli vojensky zasáhnout na severu Afriky, protože tyto země ohrožují naši bezpečnost;

* účast ruských ozbrojených sil v Sýrii je špatně…

Bohužel jsem neslyšel jednoznačné odmítnutí jakýchkoli migrantů, kteří se v této šílené krizi na území České republiky dostanou odkudkoli (z Řecka, Itálie, Turecka, Německa, Brusele…) a nedostal jsem ani odpověď na následující otázky pro pana Fialu:

Když už ODS opět podlehla Kalouskovým svodům a vyvolali jste společně mimořádnou (chce se mi říci spíše zbytečnou) schůzi poslanecké sněmovny kvůli postupu policie při návštěvě čínského prezidenta, budete také interpelovat ministra vnitra a ptát se, kdy policie vypátrá vandaly, kteří posprejovali některé pražské kavárny protiimigračními nápisy? (předpokládám, že s „neonacisty“ nemají vůbec nic společného) Budete tak důslední a zeptáte se také na to, jestli už policie zjistila, kdo byli ti „neonacisté“ v Thunovské ulici, dirigovaní na demonstraci 6. února dnes již ikonickým „policistou v kožené bundě“?

 

Fotogalerie: Setkání v Českém Krumlově


Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS

V pondělí 25.dubna jsem se zúčastnil avizovaného semináře Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS. V médiích se budeme dozvídat mnoho (h)různých interpretací. Dle mého názoru, Institut Václava Klause zorganizoval (tak jako vždy) důstojnou akci, která autenticky připomněla dlouhou tradici politické strany, která jako jediná v České republice hájila, resp. měla hájit liberální principy v oblasti ekonomiky a konzervativní hodnoty ve všech ostatních oblastech života občanů. Škoda jen, že nepřišel nikdo ze stávajícího nejvyššího vedení ODS. Tato skutečnost jen zvýrazňuje rozpačitost současných funkcionářů v přístupu k oslavám tohoto významného výročí.
Nemám ambici vypisovat zde důležité body z příspěvků jednotlivých řečníků. Doporučuji najít si jejich původní znění a v klidu a bez předsudků se nad nimi zamyslet v celém kontextu a hloubce… např. zde http://www.institutvk.cz/…/vaclav-klaus-dvacate-pate-vyroci….
Současná realita všeobecné regulace, přerozdělování, páchání dobra a korektnosti mě pouze utvrzuje v tom, že pravicové hodnoty jsou správné… Pojďme jim opět společně vdechnout život.

Fotogalerie: Seminář Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS


ODS - 25 let

21.dubna 2016 uplyne přesně 25 let od založení ODS. každé výročí je nepochybně důvodem k ohlédnutí se za dobou a událostmi, které probehly. Pro mne jedním z momentů rekapitulace bude účast na semináři Vzestup a pád české pravice, kterou pořádá Institut Václava Klause.

 

Více zde: Vzestup a pád české pravice

 


 

PF 2016

Přeji všem dobrý a požehnaný rok 2016.

Václav Král

 


Adventní zastavení - u Slavkova

Advent je časem zklidnění, rozjímání, zastavení. Jedno z mých adventních zastavení bylo díky chybě v GPS navigaci, najednou jsem se ocitl na Slavkovském bojišti, kde se před 210 lety psaly dějiny Evropy. Využil jsem té příležitosti a na chvíli se zastavil u Mohyly míru, jejíž odkaz je zejména v těchto dnech velmi aktuální. Slovo válka bychom měli používat co nejméně a věci spíše nazývat pravými jmény…

Foto: Památník bitvy u Slavkova.

 


Strana 1 z 14