Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

TRIBUT PACIS 2016?

Pane ministerský předsedo Sobotko, dám vám zdarma jednu radu do nadcházejících dnů. Při rozhodování, jestli budeme muset na naše území povinně přijímat migranty, kteří (v tom lepším případě) přijali účelové pozvání A. Merkelové a s vidinou štědrých sociálních dávek se již mnoho předlouhých měsíců valí do Evropy, nebo jestli se Česká republika z této „povinnosti“ vykoupí, zvolte peníze.

V situaci, kdy se většina z vedení České národní banky rozhodla naplno hrát čertovský mariáš s bezcennými dluhopisy, emitovat miliardy korun a nakupovat za ně EURa, posílání těchto virtuálních částek do Brusele nebude mít reálný dopad na životy občanů České republiky a jejich bezpečnost. Jinými slovy v krátkodobém horizontu nenapácháte škody větší, než jaké plynou z vašich dalších socialistických experimentů. A dlouhodobého pohledu je aktuální politická situace stejně neudržitelná…

Z tohoto politického handlu však koukejte pro občany České republiky něco pořádného vytřískat. Co třeba domluvit (a musíte to udělat vy osobně!), že nás Evropská komise už přestane buzerovat s novou legislativou k EIA a budeme moci klíčové dopravní stavby zrealizovat na základě starých posudků? Budeme tak mít šanci profinancovat tuto výstavbu z „evropských“ peněz ještě v programovacím období 2014 – 2020. Předpokládám totiž, že další takové období už nebude. Až vás pak skutečná politická reprezentace hájící národní zájmy dožene k politické odpovědnosti, budete mít alespoň nějakou polehčující okolnost.


Setkání v Českém Krumlově

Včera jsem se v Českém Krumlově zúčastnil debaty s Petrem Fialou, Tomášem Jirsou a Janem Zahradníkem na téma migrace a bezpečnost České republiky. Setkání se odehrávalo v krásně opraveném klášteře Klarisek, přišlo mnoho lidí, zazněly závažné otázky, slyšeli jsme spoustu dobrých odpovědí, ale i těch, se kterými se nemohu ztotožnit.

Lze souhlasit s tím, že Občanská demokratická strana pod vedením prof. Fialy:

* odmítá centralizaci azylové politiky na evropskou úroveň a přerozdělovací kvóty pro migranty;

* připouští, že schválení Lisabonské smlouvy byla chyba a že většina rozhodnutí a řešení z Brusele byla a je špatných;

* podporuje dočasné uzavření hranic v případě potřeby;

* je proti budování ubytoven pro migranty na území Jihočeského kraje;

* odmítá bezvízový styk s Tureckem a Ukrajinou a jejich vstup do EU a NATO;

* je proti zavedení EURa

Odmítám však názory, že:

* pro Českou republiku neexistuje jiná alternativa než členství v EU;

* že z EU nelze prakticky vystoupit a že je EU reformovatelná;

* naši bezpečnost zajistí pouze USA se svým obrovským válečným rozpočtem a NATO;

* bychom měli vojensky zasáhnout na severu Afriky, protože tyto země ohrožují naši bezpečnost;

* účast ruských ozbrojených sil v Sýrii je špatně…

Bohužel jsem neslyšel jednoznačné odmítnutí jakýchkoli migrantů, kteří se v této šílené krizi na území České republiky dostanou odkudkoli (z Řecka, Itálie, Turecka, Německa, Brusele…) a nedostal jsem ani odpověď na následující otázky pro pana Fialu:

Když už ODS opět podlehla Kalouskovým svodům a vyvolali jste společně mimořádnou (chce se mi říci spíše zbytečnou) schůzi poslanecké sněmovny kvůli postupu policie při návštěvě čínského prezidenta, budete také interpelovat ministra vnitra a ptát se, kdy policie vypátrá vandaly, kteří posprejovali některé pražské kavárny protiimigračními nápisy? (předpokládám, že s „neonacisty“ nemají vůbec nic společného) Budete tak důslední a zeptáte se také na to, jestli už policie zjistila, kdo byli ti „neonacisté“ v Thunovské ulici, dirigovaní na demonstraci 6. února dnes již ikonickým „policistou v kožené bundě“?

 

Fotogalerie: Setkání v Českém Krumlově


Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS

V pondělí 25.dubna jsem se zúčastnil avizovaného semináře Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS. V médiích se budeme dozvídat mnoho (h)různých interpretací. Dle mého názoru, Institut Václava Klause zorganizoval (tak jako vždy) důstojnou akci, která autenticky připomněla dlouhou tradici politické strany, která jako jediná v České republice hájila, resp. měla hájit liberální principy v oblasti ekonomiky a konzervativní hodnoty ve všech ostatních oblastech života občanů. Škoda jen, že nepřišel nikdo ze stávajícího nejvyššího vedení ODS. Tato skutečnost jen zvýrazňuje rozpačitost současných funkcionářů v přístupu k oslavám tohoto významného výročí.
Nemám ambici vypisovat zde důležité body z příspěvků jednotlivých řečníků. Doporučuji najít si jejich původní znění a v klidu a bez předsudků se nad nimi zamyslet v celém kontextu a hloubce… např. zde http://www.institutvk.cz/…/vaclav-klaus-dvacate-pate-vyroci….
Současná realita všeobecné regulace, přerozdělování, páchání dobra a korektnosti mě pouze utvrzuje v tom, že pravicové hodnoty jsou správné… Pojďme jim opět společně vdechnout život.

Fotogalerie: Seminář Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS


ODS - 25 let

21.dubna 2016 uplyne přesně 25 let od založení ODS. každé výročí je nepochybně důvodem k ohlédnutí se za dobou a událostmi, které probehly. Pro mne jedním z momentů rekapitulace bude účast na semináři Vzestup a pád české pravice, kterou pořádá Institut Václava Klause.

 

Více zde: Vzestup a pád české pravice

 


 

PF 2016

Přeji všem dobrý a požehnaný rok 2016.

Václav Král

 


Adventní zastavení - u Slavkova

Advent je časem zklidnění, rozjímání, zastavení. Jedno z mých adventních zastavení bylo díky chybě v GPS navigaci, najednou jsem se ocitl na Slavkovském bojišti, kde se před 210 lety psaly dějiny Evropy. Využil jsem té příležitosti a na chvíli se zastavil u Mohyly míru, jejíž odkaz je zejména v těchto dnech velmi aktuální. Slovo válka bychom měli používat co nejméně a věci spíše nazývat pravými jmény…

Foto: Památník bitvy u Slavkova.

 


Oblastní sněm ODS České Budějovice 7.12. 2015.

Včerejší oblastní sněm ODS mě zvolil za místopředsedu oblasti České Budějovice. Předsedou se opět stal Tomáš Jirsa a funkci dalšího místopředsedy obhájil Michal Šebek. Tento výsledek je pro mě ctí a velkým závazkem. Budu dál aktivně pracovat pro úspěchy ODS a prosazovat principy pravicové konzervativní politiky.

 

 


IMIGRANTI

Pan senátor Jirsa opět předvedl, jak se má chovat skutečný politik. Škoda, že podobnou cestu nepodniknou „pojídači koláčů“ z Brusele.

Tomáši, děkuji.

iDnes : Imigranti jsou přesyceni humanitární pomocí, tvrdí senátor Jirsa.


 

Anketa na téma uprchlická krize...

Přišel mi e-mail , kterým se předseda ODS Petr Fiala obrací na nás, členy ODS, ve věci uprchlické krize. V materiálu je stručný návrh podmínek pro uprchlíky v ČR a také anketa, ve které by měli členové ODS vyjádřit svůj názor na tuto problematiku.

No vida! Tak už i ODS zjistila, že se něco děje. K zamyšlení posílám pár „realistických řešení“ uprchlické krize. Ponechám stranou jejich manipulativní vymezení, ale zaráží mě už ta forma stranické komunikace o takto závažném tématu. Namísto jasně definovaných názorů, apelu na ochranu svobod občanů České republiky a dodržování zákonů se ke členům obrací naši vrcholní zástupci s anketou. Je to pustý alibismus a beznaděj.

 

Bláhově jsem si myslel, že politika ODS by se měla tvořit v co nejširším plénu, od úrovně místní (občanské), přes oblastní, regionální až na úroveň republikovou; prostřednictvím návrhů, diskusí a následným hlasováním o jednotlivých usneseních. Výsledky hlasování by pak měly být závazné. Anketa však dává pouze prostor ke slovním průjmům placených diskutérů nebo tlachání několika málo chronických komentátorů čehokoli. No nic. Je čím dál jasnější, že k lepším zítřkům s novým ptákem nedoletíme.

Jak mi včera říkal kamarád, „v krajských volbách budu volit toho, kdo se jasně postaví proti současnému migračnímu šílenství… třeba i toho Konvičku“. Tak se modleme, ať to už není pozdě a hlavně pozor na „populistické vyhrocování problémů“

 

Zmíněnou anketu najdete ZDE


Pramen Vltavy....

Senátor Tomáš Jirsa vystihl věc zcela přesně. Naprosto s ním souhlasím....

Vyschl pramen Vltavy


Všechno souvisí se vším....

Fotogalerie: Kůrovec na Šumavě.

 


благодарим вас. Nezapomeneme!

Ano, ano. Před sedmdesáti lety Československo osvobodila i Rudá armáda. Jen v Hrabyni se smutkem vzpomínáme na více než 7.000 těchto „okupantů“, kteří zde padli během osvobozovacích bojů a na další miliony obětí z řad vojáků a civilního obyvatelstva.

благодарим вас. Nezapomeneme!


Václav Král

Fotogalerie: Památník osvobození v Hrabyni.


 

Strana 2 z 14