Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Sněm RS ODS Jižní Čechy

Sněm RS ODS Jižní Čechy v pondělí 13.1.2013 v Modrém domě v Českých Budějovicích zvolil (staro)nového předsedu Martina Kubu, do VR ODS nominoval Martina Kubu, Jana Bauera a jako náhradníka Tomáše Hajduška. Na post předsedy ODS před nadcházejícím kongresem byl nomiinován Petr Fiala.

 

  

 


PF 2014

Vážení a milí přátelé,

přeji vám do nového roku vše nej nej a aby...

 

 


Musíme TO opravit...

Asi všichni řidiči znají alibistickou značku, kterou se nás organizace spravující státní silnice pokouší již několik let uklidňovat. Když ale cestou do nebo z práce např. na tři měsíce rozestavěném mostku nevidím za krásného počasí ani nohu někdy v 5:00, jindy v 8:00, 11:00, 16:00 či 22:00, po přečkání povinné, několika minutové fronty před semaforem začínám vidět rudě. Pak si ale vzpomenu na fakt, že ještě před několika málo desítkami let byla cesta z Budějc na „ouřad“ do Prahy skoro dvoudenním výletem a zase je ze mě ten spokojený, skromný Jihočech. Obávám se však, že s tím už ve 21. století nemůžeme obstát. Absencí dálniční sítě a moderních regionálních silnic trpí celá Česká republika a ještě více Jihočeský kraj.

Musíme si uvědomit, že heslo z nadpisu se bohužel netýká pouze vytyčeného úseku silnice a specifických okolností každé jednotlivé stavby. Myslím, že musíme hlavně opravit celý systém přípravy a realizace infrastrukturních staveb vč. staronových právních norem. Zájmeno TO označuje komplexní soubor problémů, které se v těchto dnech opět naplno projevily v Budějcích.

Ropuchy a „aktivisté, kteří je na veřejnosti za veřejné peníze profesionálně chovají“ mají v našem legislativním systému větší slovo, než občané, kteří se chtějí včas, v bezpečí a klidu dostat do práce nebo na volnočasovou aktivitu.

Město, Kraj, stát spolu nemluví. Proč také, vždyť „mocní“ představitelé těchto (a mnoha dalších) subjektů jsou pány na svých pracovištích, mají své vlastní plány, kritéria odměňování, své vlastní vyhlášky… tak proč by své kroky účinně a včas koordinovali s okolním světem.

Většinu zodpovědných politiků a úředníků opět nepříjemně překvapil hospodářský rok, který se u nás bohužel shoduje s rokem kalendářním. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že investiční plány začínají platit v tom lepším případě od ledna; život v kancelářích se trochu rozjede (hlavně u šéfů:-) až v únoru; během března vrcholí příprava a v dubnu se schvalují zadávací podmínky; potom se zpracovávají žádosti o různé dotace (průběžně se čeká na jednání rad, zastupitelstev či lidí oprávněných k podpisu); pak musí být pár desítek dní na úřední desce vyvěšené záměry, že investor chce něco stavět; následně se čeká až potenciální zájemci zpracují a pošlou nabídky na zhotovení díla (to už máme cca červen); během této doby třeba ještě někdo zjistí, že projektant zapomněl vyspecifikovat nějakou položku; pak se nabídky vyhodnocují; probíhají výslechy potenciálních dodavatelů, kteří musí vyargumentovat, že jejich nabídka na 40 % projektované ceny lze kvalitně zrealizovat; pak se někdo proti někomu odvolá; pak přijde policie nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že si myslí, že došlo ke korupci či jinému porušení zákona; všichni už se těší na letní prázdniny; pak se třeba ještě změní podmínky financování; v září investor předá dodavateli staveniště; pak se pomalu začíná frézovat povrch, ale také se začíná hodně jezdit, pršet, sněžit a mrznout… Jistě, v díle se může pokračovat i v dalším roce (pokud to dovolí dotační podmínky, harmonogram, podepsaná smlouva a stavební firma náhodou přežije), ale v průběhu tohoto procesu jsou každý rok nějaké volby nebo se změní ministr a vše začíná takřka od nuly. Osvícení nástupci samozřejmě pokračují v započatém díle (nic lepšího se totiž narychlo vymyslet nedá), ale pár měsíců či let musí přece věnovat „zodpovědným“ auditům či výběru „lepších“ dodavatelů. Vypadá to totiž dobře v novinách. Na Krajském úřadě šli po loňských volbách ještě dál a pro jistotu propustili většinu zkušených úředníků z oddělení investic a regionálního rozvoje… a to bez předání projektů a zaškolení nových zaměstnanců. Čas však neúprosně běží, počet aut se zvyšuje a silnice stárnou.

Přitom by stačilo jen postupně realizovat strategické koncepce vyhodnocené na základě jasných kritérií, schválené většinou hlasů napříč politickým spektrem a včas myslet na dotažení přípravy většího množství konkrétních akcí. Nemám však na mysli různé studie, kterých jsou na úřadech plné skříně. Ale stavby, u kterých na vrcholu sloupce s podrobnou projektovou dokumentací a nabývacími dokumenty k zasaženým pozemkům leží kouzelný papírek s nápisem STAVBA POVOLENA.

Krajskému městu zacpanému auty by bezesporu pomohlo dokončení dlouho diskutovaných silničních staveb (dálniční obchvat, Severní spojka, Jižní tangenta atd.). Projekty Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice, které dlouhodobě a systematicky připravovala a realizovala zejména politická reprezentace Občanské Demokratické Strany, jsou jen chabou (i když velice dobře fungující) náhradou.

Jak se ale dočkat zlepšení, když v České republice stále nemáme dokument, který by jasně stanovil priority výstavby infrastrukturních staveb a mapoval aktuální fáze připravenosti projektů. Obávám se, že už tak zpožděná dopravní sektorová strategie se nestihne projednat ve Vládě a padne za oběť aktuálnímu povolebnímu politikaření. Skutečná práce stojí, což je škoda i z toho důvodu, že na výstavbu máme zatím dostatek finančních prostředků (například v Operačním programu Doprava, který přerozděluje tzv. evropské peníze). Mnozí politici by však raději nechali tyto prostředky Bruselu. Kdo nic nedělá, nic nezkazí a „Evropa“ už bude jistě vědět, co udělat pro naše dobro. Spokojíme se s tímto stavem nebo ho společně zkusíme „opravit“?!

(Autorský článek pro 5. vydání tištěného občasníku Budějcká Drbna)


Volby 2013 - poděkování.

Vážení přátelé, milí opravdoví Jihočeši,

děkuji vám za podporu jihočeské ODS i kandidáta č. 4 :-) ve volbách. Moc si jí vážím a přijímám ji jako závazek a motivaci k dalšímu pokračování k návratu ke kořenům, hodnotám a myšlenkám, které jsou synonymy skutečné pravice a "zdravé" ODS. Pevně věřím, že tyto volby a jejich výsledek budou konečně opravdu výrazným impulsem pro opravdovou sebereflexi a z ní plynoucí činy, ne slova.

Díky!

Václav Král


Dovolte, abych vás pozval k volbám....

Vážení opravdoví Jihočeši :-),
než jsem začal psát tyto věty, ptal jsem se sám sebe, jestli vůbec má smysl psát pozvání k volbám. Kdo chce jít volit a je rozhodnut, tak půjde, kdo nechce, sotva se nechá přesvědčit ... Má to smysl?

Odpověď jsem našel při procházení fotek z uplynulých dvou měsíců, tedy z volební kampaně. Opravdu velmi rád jsem se zúčastnil různých akcí, z nichž každá byla jiná - a přesto všechny měly společný prvek: nadšení a srdce těch, kteří je připravovali ( a patří jim poděkování a obdiv)  i se jich účastnili. Většina z nich navíc byla důkazem, že jihočeské tradice jsou stále živé a stále patří do našeho života. A to je důvod a velká motivace, proč pozvání k volbám napsat - protože každý z nás ve volbách svým hlasem rozhodne o tom,  jestli tady bude prostor pro ty, kteří do toho, co dělají, dávají nadšení, srdce, své schopnosti, svůj čas...

Ano, má smysl napsat pozvání k volbám....protože má smysl jít volit. I přes všechny pochybnosti a výhrady k chybám, které se staly v minulosti. Dobrou volbou můžeme dalším - a mnohem větším! - chybám předejít.

Dovolte tedy, abych vás pozval k volbám, ve kterých 25. a 26. října rozhodneme o tom, jakým směrem se naše země, Česká republika a my, její občané, vydáme.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste mému pozvání věnovali.

Václav Král

Fotoohlédnutí za akcemi uplynulých dvou měsíců najdete ZDE


DO_PRAVA!!

Je čas na činy, ne slova, je čas na návrat ke kořenům. Ze všech námětů mi byla, je a bude nejbližší doprava...Proto jsem si dovolil připravit speciální volební manuál pro nás všechny, kteří se ve dnech 25. - 26. října 2013 svými hlasy pro strany ve volbách do PSP staneme řidiči budoucnosti naší země.
Záleží jen na nás, kterým směrem a k jakému cíli bude naše Česká republika vyslána.

Tak dobrý směr a šťastnou cestu nám všem.

DO_PRAVA!! Speciální volební manuál pro dobrou cestu volbami.

 


Ne_Pohádka o Králi Václavovi, jablku a koruně.

Za šestero horami a šestero řekami, v krajině rybníků, polí a malebných vesnic a měst žije Král, který má poctivé královské jméno Václav a také má tři syny, kteří jsou mu nadevše.

Jednoho dne pravil Král Václav svým synům: "Synové moji, už delší dobu pozoruji, že naše české královské jablko a poctivou českou  korunu ohrožují cizí mocnosti. To jako Král český nemohu dopustit! Je čas na činy, ne slova!

I vydal se Král Václav do sadu, který se na jihočeské stráni skvěl tisíci Královskými jablky. 

  

I jal se Král Václav trhat a trhat...až se obával, aby ho v zemi nezačali nazývati trhanem :-)

      

          


Když jablka očesal, vsedl do svého královského kočáru a vrátil se do království. Tam přivolal své tři syny a dal jim úkol:
"Synové moji, na jablka tato náš královský erb dávati budete...." A jak řekl, tak se i stalo.

   

Král Václav syny pochválil, v královské pokladnici zlaté mince korun českých hojně nabral a na jihočeská náměstí a ulice se se svou Královskou družinou vydal, aby jablka a koruny české hájil.

 

I rozdával Král Václav Královská jablka a české koruny spolu se svými slovy, že česká jablka vždy budou lepší než jablka z cizozemských krajů a českou korunu proti cizí měně, zvané euro, musíme hájit a nedopustit, aby zmizela v propadlišti dějin.

  

  

     

A jestli ještě všechna Královská jablka a české koruny nerozdal, tak je v jihočeských městech a vesnicích rozdává dodnes :-)

Příště: O Králi Václavovi a modrém z nebe.


THE ACTION - multimediální představení podruhé v Č.Budějovicích

"....poslední, co si pamatuji, je, jak po vymrštění z motorky narážím na betonový můstek a motorka letí na mně...."  Slova Štěpána, který z vozíku na jevišti vypráví mladým lidem v sále svůj životní příběh, který navždy určila havárie na motorce, ve mně zůstávají stejně jako další silné momenty představení The Action - takže vlastně celé představení, protože je opravdu emocionálně silné a tedy účinné a působivé.

Projekt The Action je určen začínajícím a mladým řidičům a poprvé se v Českých Budějovicích konal před rokem na Výstavišti Č.Budějovice, kde ho shlédlo několik set žáků a studentů jihočeských základních a středních škol.  V roce 2012 jsem realizaci projektu inicioval jako radní Jihočeského kraje, v letošním roce jsme The Action mohli zajistit díky podpoře několika jihočeských firem, které si uvědomují obsah pojmu " společenská zodpovědnost."

Jsem velmi rád, že jsem se na realizaci představení, které se konalo 17. října v pavilonu Výstaviště, mohl opět podílet, tentokrát nejen organizačně, ale dokonce i jako člen "company", která v představení účinkuje :-) . Program dopravní výchovy dětí a mládeže považuji za jednu z priorit celkové koncepce dopravy v jihočeském regionu a chci jej nadále podporovat a prosazovat.

Více o představení The Action jsem uvedl v pořadu Z studio Jihočeské televize - záznam ( od 14:09 ) najdete ZDE

Fotografie z představení The Action najdete ZDE


Proč kandiduji a jaké jsou moje priority?

V osobních rozhovorech, v internetových diskuzích a na online chatech se často objevuje otázka, proč vlastně vůbec ve volbách kandiduji a jaké jsou moje priority. Na tyto otázky odpovídám například ZDE


ONLINE CHAT - Deník Bohemia

Na otázky čtenářů deníku Bohemia - Českobudějovické listy jsem odpovídal dnes v ONLINE CHATU.


Z královského programu....

16.října uplynul přesně měsíc od oficiálního zahájení kampaně jihočeské ODS pro volby do PSP ČR. Jako kandidát č.4 považuji kampaň především za součást dlouhodobé politické práce ve prospěch Jihočeského kraje a veřejného života a věřím, že voliči dokáží poznat a  kroužky na kandidátce ocenit ty, kteří se svému poslání věnují opravdu dlouhodobě, nikoliv pouze v době před volbami :-)

Ze svého aktuálního programu vám představuji následující aktivity:

Ve středu 16. října jsem se svou Královskou družinou rozdával Královská jablka a české koruny na náměstí "kolegy" krále Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích - foto z akce najdete  ZDE

Ve čtvrtek 17. října proběhne v pavilonu B4 Výstaviště České Budějovice multimediální představení pro mladé a začínající řidiče THE ACTION. Emotivně silné a jako prevence opravdu účinné představení je součástí programu dopravní výchovy dětí a mládeže, který dlouhodobě prosazuji a podporuji.

V pátek 18. října budu odpovídat na otázky čtenářů Deníku Bohemia - Českobudějovické listy v ONLINE CHATU.

V sobotu 19. října se velmi rád zúčastním Svatohubertské slavnosti v Chrášťanech.


Strana 3 z 14