Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Krátce z města rozumu, tedy z Prahy.

Ve čtvrtek 23. května jsem se zúčastnil 14. fóra, které letos zorganizovala Evropská komise v Praze. Tato konference se tradičně věnuje tzv. eko-inovacím, tzn. přínosu různých technologií (vč. těch informačních) ke zlepšení životního prostředí. Tentokrát byl hlavním tématem vzduch a jeho čistota zejména ve městech (http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html). Vyslechl jsem několik nakažlivých konceptů typu… ve městech choďme pěšky, jezděme na kolech nebo nainstalujme inteligentní odpadkové koše, které na popelářskou centrálu ohlásí termín optimální pro vysypání (tedy pokud je do té doby nějaký vykuk nezdemoluje nebo rovnou neodveze do sběrných surovin). V rámci panelových diskusí jsem prezentoval přínosy využívání stlačeného zemního plynu (CNG) v dopravě a zároveň i analyzoval roli veřejného sektoru v této oblasti. Dle mého názoru, alternativní paliva v této fázi vývoje veřejnou podporu potřebují. Nemluvím o přímých dotacích jako například šrotovné, ale spíše o „dobré praxi“. Proč vozové parky institucí státní správy nebo samospráv nejdou příkladem?

V České republice je například využívání zemního plynu v dopravě dlouhodobě zvýhodňováno výrazně nižší spotřební daní (přibližně 0,36 Kč za ekvivalent 1 l benzinu) než je tomu u nafty či benzínu (daň cca 12,- Kč/l). Navíc jsou vozidla využívající toto palivo osvobozená od silniční daně. Tyto nástroje jsou dostatečně motivující a společenskou odměnou za tuto podporu pak jsou nižší emise „módního“ CO2, ale i dalších oxidů dusíku, uhlíku… a hlavně prachových částic (PM), které nás dusí zejména v městských aglomeracích (tedy i v krásných Českých BudějovicíchL) a navíc na sebe váží karcinogenní látky.

Dalšími nadstavbovými efekty pak může být např. šance na zvýšení energetické soběstačnosti České republiky, podpora českého průmyslu a zemědělství, pomoc při skladování elektrické energie atd. Tyto tématické okruhy by však vydaly na další články a určitě se k nim vrátím v budoucnu. Na tomto místě se mi teď totiž budou jen obtížně obhajovat. Jsem si totiž vědom veřejné skepse k podobným projektům. Také se mi nelíbí deformace trhu, které způsobují chybná, krátkozraká či nesystémová rozhodnutí úředníků nebo polické reprezentace. Chuť k politické korupci, tedy kupování volebních hlasů, prostřednictvím veřejných dotací, slibování čehokoli či realizace polovičatých řešení je však velká a trvalá. O umělém boomu fotovoltaiky, kukuřičných či řepkových lánů, přetěžování přenosových soustav větrnou a solární elektřinou, využívání rtuti v úsporných žárovkách snad ani nemusím psát. Připojuji pouze několik zajímavých odkazů:

http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59943400-nemecko-obnovitelne-zdroje-elektricka-energie

http://www.novinky.cz/ekonomika/301987-podpora-obnovitelnych-zdroju-presahuje-moznosti-ekonomiky-tvrdi-sefka-eru.html

http://novyprostor.cz/clanky/407/velka-potravinova-loupez.html

http://zpravy.idnes.cz/eu-a-povoleni-na-bazenovou-chemii-dqc-/domaci.aspx?c=A130522_193357_domaci_ert

V Bruseli se teď prý nejvíce skloňuje slovo „konkurenceschopnost“ evropské ekonomiky a cestou vedoucí k jejímu zlepšení by prý měla být ještě větší integrace členských států. Chtěl bych říci, že nic jako evropskou ekonomiku neznám a neumím si ani představit její jednotný zájem, na kterém by se mohli všichni aktéři uspokojivě shodnout. Mohly by to snad být ty tři historické pilíře, na kterých byla myšlenka sjednocené Evropy založena. Volný pohyb zboží, pracovních sil a kapitálu ovšem nebyl nikdy zcela uveden do praxe a troufnu si říct, že z důvodu partikulárních zájmů jednotlivých členských států se to ani nepovede. V politické rovině zatím vítězí všeobjímající korektnost, koncepce přerozdělování a páchání dobrých skutků. Jinými slovy tedy marketingově dobře obhajovaná praxe výběru co nejvyšších daní následovaná snahou o co nejlepší, nejefektivnější, nejspravedlivější utracení veřejných prostředků na projekty, jejichž realizace je ve „veřejném zájmu“. S touto vizí nesvobodného fungování hospodářství se stále nemohu snížit. Mrzí mě, že jsme se v minulosti ničemu nepřiučili a že právě semináři o poznání škodlivosti plánovaného hospodářství Češi neobohatí naši stále ještě společnou Evropu. Od centrálních plánovačů z jiných kontinentů to nelze očekávat.

 

Fotogalerie: Fórum Eko-innovace 2013


 

Tým Red Bull ze Salzburgu na Jihočeském letišti - 9.5.2013

Nad Jihočeským letištěm v Plané u Č.Budějovic i nad Budějovicemi a Českým Krumlovem absolvovali tréninkový výcvik piloti z Flying Bulls týmu Red Bull ze Salzburgu. Legendární tým a legendární letadla - veteráni 2. světové války...není co dodat, fotky řeknou víc, snad jen - doufejme, že se na "naše" letiště zase někdy vrátí.

Fotogalerie - Flying Bulls - tým Red Bull na Jihočeském letišti.


8.5.2013 - Den osvobození - výlet za souvislostmi.

Včera odpoledne jsme vyrazili na rodinný výlet ke Svatému kameni u Rychnova nad Malší a zřícenině hradu Sokolčí. Na zpáteční cestě jsme i vzhledem ke státnímu svátku nemohli nenavštívit společný hrob obětí II. světové války u Netřebic. A nádherný den se mi začal trochu kazit… Naším příjezdem jsme vyrušili milence, kteří se vedle pietního místa chystali oslavit příchod jara po svém (snad přijmou moji omluvu) a co hůř, dostihla mě politika. U čerstvě položených věnců jsem si opět připomněl, že NESMÍME ZAPOMÍNAT. Nejenom na příběhy obětí válek a jejich rodin, ale hlavně na podstatu totalit, totalitních myšlenek a skrytých zájmů. A je už jedno, jestli je někdo nazývá fašismem, komunismem, europeismem, antiterorismem, ekologismem, pácháním dobra, profesionální prací médií, sametovou revolucí nebo pravdou a láskou…

Byli jsme autem, takže náladu mi mohla spravit pouze točená ne dvanáctka, ale zmrzlina a tak jsem výletníky sobecky pozval „na náměstí“. Než jsem však vystál frontu a dočkal se pěti kousků míchané, můj energetický štít politického přesvědčení, osobních vlastností, zkušeností a výchovy musel odrazit několik podlých útoků na mozkové buňky. Věty, které k podloubí budějovického náměstí doléhaly od řečníků z hnutí Jihočeši 2012 a HOPB, pro mě byly tak nápadně manipulativní a podbízivě bezobsažné. Komunisté nepatří ke kormidlu… stejně jako lidé, kteří se ke kormidlu chtějí dostat pouze kvůli svým osobním zájmům nebo zvyšování sebevědomí (a je jedno, v jaké straně jsou momentálně členy).

Bylo dobře, že jsem včera nemusel povinně jít do průvodu, na vojenskou přehlídku nebo rovnou s flintou do zákopu. A je dobře, že mi za tyto řádky nikdo nedá ani pokutu ani odměnu. Musel jsem večer pouze posekat trávu na zahradě a za to jsem vděčný. Jedinou frontu, kterou jsem totiž přežil, byla ta na zmrzlinu.

Fotogalerie: Výlet za souvislostmi


Vltava Open 2013 - sezóna zahájena.

Lodě tam, kde mají být, tedy na vodě, příjemná atmosféra, příjemná setkání, plavba po řece - Vltava Open 2013 - vydařená akce v přístavu České Vrbné a v Hluboké nad Vltavou, které jsem se rád zúčastnil.

Fotogalerie: Vltava Open 2013


Auta na řece, lodě na silnici aneb Populismus vs. realita.

V sobotu 4. května bude akcí Vltava Open 2013 zahájena už třetí plavební sezona na Vltavě. Program v přístavu v Českém Vrbném i v Hluboké nad Vltavou slibuje příjemnou možnost, jak prožít sobotu, ale širší souvislosti se splavněním už tak příjemné nejsou.

V uplynulých dnech se několik novinářů snažilo informovat o dění kolem projektu splavnění Vltavy v úseku Praha – České Budějovice tak říkajíc po svém. Naposledy vyšla jedna mutace tohoto tématu na stránkách českobudějovického Deníku. V tomto textu jsou citováni různí členové ČSSD s různými postoji, ovšem vypovídací hodnota jejich vyjádření je takřka nulová, natož aby tato slova nadchla veřejnost pro investice do vodních staveb. Na tomto místě si proto dovolím zmínit několik názorů, neboť mé osobní zkušenosti jsou takové, že po vysvětlení podstaty tohoto projektu a zdůraznění jeho potenciálu pro obyvatele a podnikatele jižních Čech, lidé už “nenadávají“ a neříkají, že ty veřejné peníze můžeme použít třeba na dálnici, tedy slovy hejtmana Zimoly „jinak a efektivněji“.

Naposledy jsem byl svědkem několika myšlenkových prozření 16. dubna po prezentaci, ve které pan Ing. Bukovský z Ředitelství Vodních Cest (ŘVC) seznámil členy Dopravního výboru Jihočeského kraje s historií, aktuálním stavem a plánovanou budoucností projektu splavnění Vltavy. Škoda, že pan radní Krák nebyl opět přítomen. Třeba by dnes už mluvil jinak.

Takže…

Investice do dopravní infrastruktury nedosahují skoro nikdy rychlou dobu návratnosti, resp. přímou finanční návratnost. Přínosy jsou hlavně implicitní, tzn. projeví se pozitivně ve zvýšení zaměstnanosti, kvality života občanů, rozvoji podnikatelského potenciálu atd., což v důsledku přináší celkovou prosperitu státu, regionu, obce... Tyto peníze se okamžitě neprojí, nýbrž zůstanou jako dlouhodobá hodnota k dispozici dalším generacím. A to jsem si samozřejmě vědom faktu, že politik, jako zástupce svobodných občanů, by každou korunu z veřejných zdrojů měl několikrát obrátit v ruce a státotvorně pak rozhodnout buď o jejím utracení nebo o tom, že by bylo efektivnější nechat ji občanům, ať s ní uvážlivě hospodaří na svůj účet a zodpovědnost. Jako manžel, otec, podnikatel a politik však budu preferovat investice do infrastruktury před spotřebou!

 

V evropských a státních fondech je k dispozici dostatek volných finančních prostředků, které můžeme proinvestovat do silnic, dálnic či železničních staveb. Bohužel v těchto oblastech nejsou projekty z různých důvodů připraveny (!) a osobně si myslím, že tyto finanční zdroje nebudeme schopni vůbec proinvestovat v tomto programovacím období evropských dotací.

 

Za celkové finanční zdroje, které se na Vltavě proinvestují (cca 1,2, resp. 3 mld. Kč), bychom byli schopni postavit tak jednu dálniční křižovatku.

 

Jak evropské, tak i národní fondy jsou přímo nastaveny i k financování staveb na vodních cestách. Za tímto účelem stát navázal na historickou tradici a v roce 1998 obnovil činnost ŘVC.

Vodohospodářský zákon nařizující splavnění Vltavy z Mělníka do Budějovic vznikl v roce 1901. K jeho naplnění dnes vede jasná cesta a ta už není moc dlouhá. Dokumenty jsou připravené, stavby se buď dokončují nebo se pro ně hledají dodavatelé. Pokud bychom projekt v této fázi zastavili, vynaložené finanční prostředky by pak nedávaly smysl, jižní Čechy by opět přišly o zajímavý infrastrukturní projekt a ty peníze by v lepším případě putovaly na moravské vodní cesty, v tom horším případě bychom je nechali „v Bruselu“ (a to v žádném případě nejsem příznivcem myšlenky „čerpání za každou cenu“).

 

V Evropě i jinde v České republice provoz osobních a turistických lodí úspěšně funguje, tak proč by to nešlo u nás v Jihočeském kraji? Máme zde podnikavé lidi, vhodné přírodní podmínky pro rozvoj plavby a navíc podél Vltavy disponujeme unikátními přírodními scenériemi, historickými památkami apod., které přilákají turisty všeho druhu. Ti však ve svém volném čase budou vyhledávat i další aktivity a služby. Rozvoj vodní infrastruktury s sebou proto přináší zvýšení celkové atraktivity regionu a rozvoj podnikatelských příležitostí (výletní plavby, přístaviště, ubytovací kapacity, restaurace, opravny, půjčovny lodí, hausbótů, autobusová přeprava osob…).

 

Úprava koryta řeky funguje také jako účinné protipovodňové opatření, které chrání majetek a zdraví občanů.

 

Autoři článku v Deníku píší o nízkém mostu v Týně nad Vltavou, jedné z posledních překážek, které budou po realizaci výstavby plavebních komor bránit větším turistickým lodím dostat se z Prahy, resp. Orlíka do Českých Budějovic a zpět. Nechme na jinou diskusi, že jako optimální možnost řešení vidím vybudování zdvihacího, resp. sklopného mostu na části této „lávky pro pěší“ v Týně.

 

Krajský radní Krák zase v tomtéž článku mluví o nutnosti oprav krajských silnic…

 

Jak se říká, „vše se vším souvisí“. Týn nad Vltavou potřebuje druhý silniční most přes řeku a výhledově ho bude potřebovat ještě víc. Když říkám most, tak tím myslím plnohodnotné přemostění bez omezení nosnosti a ideálně napojený na silniční obchvat města. Dle mého názoru lze tyto stavby zrealizovat v dlouhodobém časovém horizontu a to pouze na silnici I. třídy, tedy vlastněné státem. Kraj na stavby podobného rozsahu nebude mít peníze. K možnosti překategorizace silnice II/105, tedy i průtahu Týnem, jsem se již několikrát veřejně vyjadřoval a ve funkci radního kraje zodpovědného za dopravu, investice, regionální rozvoj a územní plánování jsem podnikl kroky nezbytné k realizaci převodu krajské silnice na stát, čímž by Jihočeský kraj brzy ušetřil nemalé finanční prostředky na investice a údržbu mnohem delšího úseku (přibližně v rozsahu Kamenný Újezd – České Budějovice – Tábor – D3). Tyto peníze by pak mohl využít např. na opravy, které tak populisticky zmiňuje Krák (prosím, nezaměňovat za Král). Bude je potřebovat i na úseky nynějších státních silnic I. třídy, které po dokončení dálnice připadnou do majetku Jihočeského kraje. Popis dalších aspektů tohoto projektu, jako např. posílení infrastruktury na evakuačních trasách jaderné elektrárny, možnost vybudovat jižní obchvat Tábora a dalších obcí ležících na současné silnici II/137, dokončení jednání o vybudování lokálního obchvatu Všemyslic atd. by vydalo na samostatný článek.

 

Společný postup jsem však tehdy domluvil pouze se zástupci ŘSD, Ministerstva dopravy, Úřadu pro jadernou bezpečnost , místních samospráv a koneckonců i ČEZu, ale všechno toto snažení narazilo na hejtmana Zimolu, když nechtěl poslouchat věcné argumenty. Jedná se totiž o příliš konkrétní věc, ve které je potřeba zvážit varianty, rozhodovat a hlavně hájit zájem Jihočeského kraje. Pan hejtman si ovšem v rozporu s několika odbornými analýzami prostě jen myslel (a možná stále ještě myslí), že bychom měli vybudovat velkorysý dopravní tah České Budějovice – Jaderná elektrárna Temelín – Písek spíše, než modernizovat trasu České Budějovice – JETE – Týn nad Vltavou – Tábor. Možná by to ČEZu částečně řešilo relativně krátkodobý problém návozu kamene během dostavby JETE, ale vize o dalším rozvoji silniční sítě v Kraji a fakta o výši rozpočtů, potenciálu úspor krajských financí, probíhající výstavbě lokálních dopravních opatřeních, velikosti sídel na trasách, dopravních intenzitách šly jednoduše „pod stůl“.

 

Pokud nová politická reprezentace Kraje nebude přijímat jasná stanoviska, budu muset konstatovat, že pouze kazí rozdělanou práci, štvavě tlachají a marní čas, po který by mohli udělat něco skutečně prospěšného pro blaho svého regionu a jeho občanů.

 

          

          

          

     


Doba ÚSTRků ??

ÚSTR, ÚSTR, ÚSTR… sice mě to moc nešlechtí, ale otevřeně se přiznám, že o tomto úřadu jsem měl (a fakticky i stále ještě mám) pouze okrajovou povědomost. Když ale sporadicky sleduji současné mediální přestřelky, nemohu se nezeptat, jestli jsou výstupy této instituce skutečně tak kvalitní a nezbytné? Pokud ano, proč se stále většímu počtu našich spoluobčanů zamlouvá levicový či pravicový extremismus (rozuměj komunismus a fašismus)? Kolik ten úřad vlastně platí zaměstnanců? Mohu se v archivu podívat na autentické složky Havel, Dienstbier, Babiš, Herman, Bakala…?

Pro Boha, neměli bychom se spíše intenzivně starat o výstavbu silnic, železnic, kvalitu dovážených potravin, přežití českého zemědělství, stav veřejných financí v České republice, resp. celém „západním civilizačním prostoru“, snížení legislativní zátěže občanů, probuzení zájmu veřejnosti o dějiny, úspory ve státní správě, zefektivnění a vůbec smysluplnost veřejných podpor plynoucích do vzdělávání, vědy, výzkumu, ochrany životního prostředí, kultury, zdravotnictví, sociální sféry... Proč se o těchto tématech nemluví alespoň ve veřejnoprávních médiích?...

Práce je před námi kopice. Proto bych, jako občan a tudíž jediný skutečný zaměstnavatel, dal paní dočasné vedoucí Foglové jediný úkol… Během následujících 12 měsíců nehledat skutečného ředitele a neladit koncepci, ale pokračovat v nastoleném tempu vyhazovů a postupně tak zrušit celý ústav. O zbylé dokumenty by se pak postaral třeba Státní archiv v Třeboni… Truhláři z okolí by alespoň mohli, samozřejmě po vysoutěžení nejnižší ceny, dostat zakázku na výrobu několika skříní na těch pár lejster, které historikům skutečně zůstaly.


Co vím, to povím....

... aneb tak jsem zase byl rozdávat rozumy :-) .Ne, vážně, ve středu 17.dubna 2013 jsem se zúčastnil IV. ročníku odborné konference na téma Ekologie v dopravě, která se konala v přednáškovém sále Střední průmyslové školy automobilní a technické a VOŠ v Českých Budějovicích.

Můj prezenatční příspěvek byl věnován, jak jinak, informacím o možnostech využití CNG v osobní, nákladní a veřejné dopravě a o současnosti a budoucnosti plnicích stanic CNG.


Návštěva vládní delegace Republiky Tatarstán v Jihočeském kraji

V pondělí 15. dubna 2013 zavítala do Jihočeského kraje vládní delegace Republiky Tatarstán ( Ruská federace), vedená prezidentem Rustamem Minnichanovem. Návštěvy se zúčastnil také velvyslanec Ruské federace v ČR pan Boris Kiselev a představitelé vlády a významných firem Republiky Tatarstán.

Delegace v rámci programu navštívila Jadernou elektrárnu Temelín a poté přijala pozvání předsedy Jihočeské hospodářské komory a generálního ředitele Motoru Jikov a.s. pana Miroslava Dvořáka k návštěvě budějovické divize Motoru Jikov a.s. Součástí společného jednání byla prezentace výrobních programů firmy, včetně inovačních programů vývoje zařízení alternativních zdrojů energie (CNG).Hosté si také prohlídli výrobní provozy a technologie. tato návštěva navazovala na předchozí kontakty v oblasti spolupráce ve strojírenství.

Další část programu se konala v Hluboké nad Vltavou, kde na oficiální večeři prezident Minichanov a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba potvrdili oboustraný zjem o rozvíjení dalších vztahů v několika oblastech spolupráce.

Bylo mi ctí a potěšením se této akce zúčastnit.

Fotogalerie: Návštěva prezidenta Tatarstánu v Jihočeském kraji.


O profesních záležitostech - Otevření nové stanice CNG v Písku - 11.4.2013

Čtvrtek 11.4.2013, Písek...a akce, jejíž význam je popsán v tiskové zprávě, kterou si tady dovolím uvést:

Nová plnicí stanice CNG v Písku zahájila naplno provoz

Písek 11. 4. – Po Táboře a Českých Budějovicích začíná v areálu píseckého Jitexu
sloužit motoristům třetí veřejná plnicí stanice CNG v Jihočeském kraji. Využívat
ji budou nejen autobusy na CNG zajišťující městskou dopravu v Písku,
ale i podnikové flotily a široká veřejnost. Stanice je bezobsluhová
a umožňuje platby kartami.

CNG má budoucnost. Je ekologičtější a hospodárnější

Stlačený zemní plyn (CNG) se stává v ČR zajímavou alternativou klasických pohonných hmot. Mezi jeho nesporné
výhody patří minimální ekologické dopady, výrazně nižší provozní náklady vozu a vysoká bezpečnost
provozu. Zásoby zemního plynu jsou větší než ropy, a je tedy strategickou alternativou s velkým potenciálem
rozvoje pro další desetiletí. Jeho častějšímu použití v dopravě dosud brání malý počet veřejných plnicích stanic.
Dnes přibyla na mapu jihočeského regionu po Táboře a Č. Budějovicích již třetí veřejná samoobslužná
plnicí stanice CNG – v Písku. Stanice vedle areálu Jitexu leží na strategické spojnici Písecka s Prahou, v bezprostřední
blízkosti budované rychlostní komunikace R4. Je k dispozici veřejnosti a plně ji budou využívat
i autobusy městské hromadné a příměstské dopravy v Písku.

MOTOR JIKOV Group : „V CNG vidíme velký potenciál!“

Byla to právě společnost MOTOR JIKOV Group a.s., kdo ve výrobě technologií pro CNG pohon udělal
velký krok směrem k veřejnosti. Ta je výrobcem oceňované malé plničky CNG MJ Compact 05, která zvítězila
v kategorii Vzduch soutěže E.ON Energy Globe Award ČR a ve spolupráci se ZLINER ENERGY a.s., je též dodavatelem
technologií a servisních služeb nové písecké stanice CNG. „Každá nová plnicí stanice je pro nás
důležitá, protože od společného projektu CNG si hodně slibujeme. Jako jediní u nás jsme vyvinuli a vyrábíme
špičkové technologie pro proces plnění CNG a ocenění odborníků i zájem motoristické veřejnosti ukazuje,
že alternace klasických paliv ekologickým a hospodárnějším stlačeným zemním plynem má budoucnost
a velký potenciál rozvoje,“ ocenil projekt předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV
Group a.s., Ing. Miroslav Dvořák.
MOTOR JIKOV Group a.s., je tradiční strojírenskou společností, jejíž historie sahá až do konce 19. století.
Dnes je ryze českou firmou, jejíž čtyři dceřiné podniky se zaměřují na vývoj a výrobu strojírenských a slévárenských
produktů. Dvě třetiny produkce společnosti míří na vyspělé mezinárodní trhy nejen v Evropě, ale i do
Číny a dalších zemí Asie i Ameriky. Společnost má 800 zaměstnanců a jejími partnery jsou významné světové
strojírenské koncerny, automobilky a společnosti v oblasti spotřebního průmyslu.

Fotogalerie: Otevření stanice CNG v Písku


Přehlídka jihočeských staveb - PRESTA 2010 - 2012

Ve středu 10.4.2013 jsem se s potěšením zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky realizovaných staveb PRESTA JIžní Čechy 2010 - 2012 , která se konala v budějovickém hotelu Clarion.Kromě setkání se zástupci jihočeských stavebních firem mne potěšil i pohled na prezentované a oceněné stavby, které v Jihočeském kraji vyrostly. Radost mi udělala ocenění některých staveb - pavilonu T na budějovickém Výstavišti, rekonstrukce hotelu Gomel - nyní tedy Clarion Congres Hotel a hlavně ocenění obou etap tzv. Zanádražky v Českých Budějovicích.Z hlediska budoucnosti byla zajímavá i přehlídka studentských soutěžních projektů.

Fotogalerie: PRESTA 2010 - 2012


Kdybych byl politikem ...

Asi je to už nějaká deformace, ale když jsem se tak v neděli procházel zámeckou jízdárnou AJG na Hluboké a s klukama si prohlížel nejenom jejich díla vytvořená na téma „Kdybych byl architektem… " (  AJG: Kdybych byl architektem..., ) zaujalo mě i několik výtvorů, které se týkají dopravních staveb. Mladí výtvarníci si totiž všimli, že i silnice, most či přístav mohou být zajímavou stavbou.

Na jedné velké instalaci žáci základní školy vytvořili harmonický obraz prolínání jednotlivých infrastrukturních projektů, které potřebujeme zejména k rozvoji našich regionů.

Na dalším panelu si pak děti položily otázku, „Co (nejenom) v Českých Budějovicích nemáme?“ a k tomu mj. nakreslily opravené vlakové nádraží a moderní letiště. Promluvily mi z duše.

Oprýskaná budova vlakového nádraží je ostudou nejenom krajského města, ale také Českých drah. Dobře, v době milionových ztrát státního podniku nechceme investovat tímto směrem, ale myčku a technologickou kolej pro čištění a základní údržbu kolejových vozidel bychom tu mít měli tak jako dříve. Ušetřili bychom tím totiž nemalé náklady na převoz prázdných vagonů až k Plzni, Chebu a já nevím kam ještě… O pravidelném vypouštění „biomasy“ z nových Regiopanterů na „zadní koleji“ už ani mluvit nebudu.

Tato představa ve mně evokovala vzpomínky na úterní jednání, o které bych se s vámi však podělit chtěl. Na setkání dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice opět seděli zástupci reprezentující přibližně tři postoje: 1) rozvoj regionálního letiště hned, ať se pohneme z místa a provozní příspěvky se lépe zhodnotí; 2) rozvoj letiště až budeme mít k dispozici další analýzy; 3) rozvoj letiště možná, až budeme lépe komunikovat. Politickou příslušnost jednotlivých aktérů a příslušnost k samosprávě kraje či města si zkuste doplnit sami.

Pro mě bylo důležité, že nikdo z politiků neřekl vzdušnému přístavu jednoznačné „STOP“; že letišti vloni vzrostl počet zahraničních letů o 50 %; že se konečně buduje oplocení přistávací plochy a přilehlých prostorů; že Jihočeský kraj zase někdy vypíše zrušenou veřejnou zakázku na výstavbu heliportu pro leteckou záchrannou službu vč. výjezdových míst pro sanitky; že dále probíhá pozemková úprava a že současné vedení společnosti představilo aktualizovaný plán rozvoje letiště. Asi nikdo už v této době nevolá po stavbě skleněných paláců odbavovacích hal, ale stačilo by investovat cca 80 mil. Kč do chybějící navigace a osvětlení a hned by to byl ještě veselejší příběh.

Na závěr se ale vraťme zpátky do galerie... Na podobné výstavy děl z různých jihočeských škol, školek či výtvarných kroužků chodím s dětmi pravidelně, ale tahle se nám líbila asi nejvíc a všem ji vřele doporučuji. Organizátoři zvolili inspirativní téma. Architektura je nádherný obor a architektem se snad pokoušel být každý… a když ne zrovna tím hlavním v Českých Budějovicích, tak alespoň tím malým, někdy v dětství.

Také někdy vzpomínáte?

 

 

 

Fotogalerie: AJG - Kdybych byl architektem...

 


Strana 6 z 14