Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

The Action. Projekt dopravní výchovy mladých řidičů poprvé v Č.Budějovicích.

Je mi 18. Patří mi svět. Patří mi i silnice, po který jedu. Jsem fakt dobrej. Jedu už 120. Co to povídají v rádiu? Že mají řidiči nasilnicích dávat pozor, námraza, klouže to? Kecy, jen straší lidi. Ty jo, už jsem na 140, jsem fakt borec, jsem...."
To neříkám já. Ale možná si to říkali ti, kteří jsou ve statistikách dopravních nehod uvedeni v položce „nehody s následkem smrti – mladí řidiči do 25 let.“ Jenže za údaji ve statistikách jsou skutečné příběhy skutečných lidí, o jejichž životě rozhodlo několik osudových vteřin. Příběhy, které nemají happy-end.

Dnes (21.11.2012) v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti začíná projekt, který jsme s kolegy dlouhodobě připravovali. Multimediální představení The Action je určené všem začínajícím a budoucím mladým řidičům. Představení, které sugestivně informuje o nebezpečích a důsledcích neopatrnosti v silničním provozu, uvidí více než 3 000 žáků a studentů v pavilonu B1 denně v 9.15, 11.00 a 12.30 hod.

Českobudějovický deník: Mladé řidiče na Výstavišti varují oběti i svědci dopravních nehod.


Budoucnost nejnebezpečnějšího města - Českých Budějovic - v České republice

Optimisticky neztrácím ideály a jsem přesvědčen, že na otázky, které jsem dostal ještě jako radní, mohu odpovědět jako občan.

Otázky redaktorky Deníku Daniely Procházkové se týkaly reakce Jihočeského kraje na článek, podle kterého jsou České Budějovice nejnebezpečnějším krajským městem České republiky.

( http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovice-maji-nejvic-nehod-z-cele-republiky-20121106.html).

Jihočeský kraj byl prostřednictvím tiskového oddělení požádán o odpovědi na tyto otázky:

  1. jaká konkrétní opatření už kraj v tomto ohledu provedl

  2. jaká se v současnosti připravují

  3. co je v plánu a co by bylo potřeba udělat

Jako občan, nelhostejný k budoucnosti našeho kraje, jsem si dovolil odpovědět zejména na třetí, pro budoucnost podstatnou otázku:

Vážená paní Procházková,
nerozlišujte to, co udělá město, kraj nebo stát, prosím. Pro mediální zkratku je to zatím zbytečné. Negativa jsou totiž většinou přisuzována cizím subjektům, ovšem pozitivní efekty si každý rád přivlastní. Sice už nejsem zástupcem Kraje, ale dovolím si vypíchnout několik projektů, které přinesou zlepšení dopravy v krajské metropoli. Stačí postavit pár nových kilometrů silnic (realizace Severní a Jižní tangenty; optimalizace výpadovky na Planou vč. rozšíření kruhového objezdu u „Mercedesu“; výstavba Hlinského přivaděče; rozšíření křižovatky Mánesova/Lidická; dokončení Zanádražní komunikace vč. přemostění přes železniční nádraží – tedy vlastně podjezdu pod nádražímJ); dokončit dálnici z Prahy na hranici s Rakouskem; posílit příměstské vlakové spoje současně s optimalizací systému MHD vč. možnosti zanechat automobil na záchytných parkovištích; vybudovat nové parkovací kapacity v centru města; dokončit IV. tranzitní železniční koridor; revitalizovat železniční trať Č.B. – Volary; vybudovat technologickou kolej, resp. čištění kolejových vozidel na budějovickém nádraží; modernizovat českobudějovické letiště; prodloužit existující cyklostezky; postavit veřejné logistické centrum na okraji města…

Není toho moc. Stačí jen najít několik nadšenců, kteří dokážou táhnout za jeden provaz a udělají něco pro své okolí.

Jestli jsou tyto body součástí nové koaliční smlouvy, opravdu nevím.

S úctou

Václav Král
bývalý člen rady Jihočeského kraje


Tak trochu jiný pohled na 23. Kongres ODS - Brno 3.- 4. 11.2012

Od pátku do neděle jsem se účastnil celorepublikového kongresu Občanské Demokratické Strany. Byl jsem jak v jednacím sálu, tak i v přilehlých kuloárech (rozuměj restauracích:-). Všude probíhaly diskuse nejenom mezi ministry, senátory či poslanci, ale také starosty mnoha obcí a měst, učiteli, lékaři, živnostníky, podnikateli, manažery velkých i malých firem... Bylo tam skoro 600 delegátů a delegátek;-) se svými názory, charaktery a životními příběhy – úspěchy i problémy. Někdo do Brna ve svém volném čase přijel kvůli osobnímu prospěchu (tento svůj pocit z některých delegátů nepopírám), jiný ze zájmu či zodpovědnosti k sobě, svým rodinám, přátelům, spoluobčanům. Věřte, že těm lidem není lhostejný osud našich obcí, regionů, státu. Z mnoha jednostranných komentářů, které se v těchto hodinách dočítám, mám ale jiný pocit. Nechci hodnotit chování, vystupování či nenávistné pohledy některých tvůrců „společenské atmosféry“, kteří nám již večer zasvědceně řeknou, co se přes den doopravdy, ale doopravdy událo. Chci pouze říci, že Petr Nečas byl nadpoloviční většinou potvrzen ve funkci předsedy strany a doufám, že členové výkonné rady zaručí, že pan premiér (se svým týmem, samozřejmě) splní závazky, které na něj kongres přenesl. Nezvyšování rozpočtu Evropské unie, změna podoby sociální reformy, snížení složené daňové kvóty v blízké budoucnosti… Pokud se tak nestane, sejdou se zástupci občanských demokratů znovu…

 


Regionální sněm ODS Jižní Čechy 1.11.2012

Ve čtvrtek 1. listopadu proběhl v Modrém domě v Budějovicích regionální sněm ODS. Zvoilili jsme ty, které jsme zvolili, někteří z nás řekli, co říci chtěli. Další směr cesty ODS zvolíme na kongresu v Brně 3.- 4. 11. 2012

http://www.vaclav-kral.cz/foto-snem

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/politika/clenove-jihoceske-ods-se-sesli-pri-regionalnim-snemu.html


26.10. 2012 - Slavnostní recepce u příležitosti státního svátku Rakouska.

26.říjen je dnem, kdy Rakousko slaví svůj státní svátek - Den státnosti Rakouska.Při této příležitosti pořádal honorární konzul Rakouska ing.Lubomír Sýkora v Českých Budějovicích slavnostní recepci. Bylo mi ctí na této akci zastupovat Jihočeský kraj a bylo mi ctí pozdravit přítomné hosty v zahajovacím proslovu:


Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi pozdravit vás jménem Jihočeského kraje i jménem svým. Když jsem se zamýšlel nad obsahem mé dnešní krátké zdravice, nemohl jsem nevzpomenout na roky 1955 a 1918. První se týká rakouského svátku a ten druhý pak souvisí se svátkem československým. Historické konsekvence jsou vždy složité a snad se nedopustím zásadní chyby při zjednodušení, když nám připomenu, že 26. října 1955 Vídní proudily zástupy a lidé spontánně děkovali Panně Marii za to, že byli osvobozeni od komunistické nadvlády a že jsou zase svobodní.

V neděli u nás budeme vzpomínat na 28. říjen 1918 a slavit Den vzniku samostatného Československa. Když se dívám na aktuální společenskou situaci, kladu si otázky, zda má samostatnost a svoboda ještě cenu, zda si umíme efektivně vládnout sami, jestli chceme být zodpovědni za své životy, zda máme ještě nějaké národní zájmy…? Když si ale uvědomím, že tady dnes máme možnost společně slavit rakouský národní svátek a vzpomenu-li si na mého učitele „z rakouské školy“ Friedricha Augusta von Hayek a na spolupráci s našimi přáteli z Lince, opět věřím, že všechno výše jmenované smysl má. Musíme však ignorovat jednoduchá řešení a mluvit o společných zájmech (v česko-rakouských vztazích to je např. výstavba dálnice Praha – Vídeň, úzká spolupráce v cestovním ruchu či dopravní obslužnosti…), ale i o těch projektech, kde nejsme zcela ve shodě (oblast energetiky, modernizace letiště v Českých Budějovicích…). Pokud bychom tuto šanci promarnili, začneme kolem sebe zase stavět ploty… a to ne třeba rovnou na hranicích, ale kolem svých těl a myšlenek. To by byla škoda a znamenalo by to, že jsme se z historie v ničem nepoučili.

23.10. - Rada Jihočeského kraje.

Pracovní program 23.10. 2012?Jednání  Rady Jihočeského kraje – budeme vypisovat nové veřejné zakázky, schvalovat výsledky několika dalších a možná dokonce budeme i nějaké rušit… Pozor na možný klientelismus či korupci, transparentnost, efektivitu projektů, úsporu nákladů…!


22.10. - Otevření Lidické ulice v ČB

22.10. 2012 - Lidická ulice v Českých Budějovicích ( investorem je Jč. kraj - ŘSD a Město České Budějovice) je znovu - se zvýšenou opatrností - průjezdná. Populisticky bych si dovolil zdůraznit, že průjezdnost a kvalita povrchu všech silnic a ulic ve všech městech a obcích jihočeského kraje jsou pro mne prioritní.

 

Uzavírka Lidické ulice v Č.Budějovicích - 20.-21.10.2012

20.10. - Z PRACOVNÍCH NÁMĚTŮ: DNES, TJ. 20.10. 2012 A ZÍTRA, TJ. 21. 10.2012, BUDE Z DŮVODU POKLÁDKY ŽIVIČNÉHO POVRCHU PRO DOPRAVU ZCELA UZAVŘENA LIDICKÁ ULICE V Č.BUDĚJOVICÍCH A TO V ÚSEKU OD KŘIŽOVATKY MÁNESOVA-LIDICKÁ KE KŘIŽOVATCE NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD. TRASA BUDE ZCELA UZAVŘENA PRO VEŠKEROU DOPRAVU, VČETNĚ VOZIDEL MHD. LINKY 2, 5, 7, 10 A 53 BUDOU DOČASNĚ ODKLONĚNY ULICEMI MÁNESOVA, BOŽENY NĚMCOVÉ A PAPÍRENSKÁ. PO DOBU UZAVÍRKY DOJDE KE ZRUŠENÍ ZASTÁVEK "POLIKLINIKA JIH", "SAMSON" A "NEMOCNICE", PRO LINKU 7 BUDE NAVÍC ZRUŠENA ZASTÁVKA "KOH-I-NOOR". JAKO NÁHRADNÍ BUDOU SLOUŽIT ZASTÁVKY V ULICI BOŽENY NĚMCOVÉ "GRÜNWALDOVA", "U NEMOCNICE" A "PAPÍRENSKÁ".
POPULISTICKY BYCH SI DOVOLIL ZDŮRAZNIT, ŽE JAK VČASNÉ DOKONČENÍ CELÉ REKONSTRUKCE, TAK NÁLEŽITÁ INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O TÉTO AKCI JSOU MÝMI PRIORITAMI.


Z pracovního programu 17.10.- 23.10. 2012

17. 10. – jak jsem již avizoval, v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo bych rád pro 8. – 9. třídy ZŠ a první ročníky jihočeských středních škol zorganizoval vzdělávací „představení“ The Action ( www.theaction.cz), které tuto cílovou skupinu (tj. budoucí řidiče) sugestivně informuje o nebezpečích a důsledcích neopatrnosti v silničním provozu. Ve středu zase o krok postoupíme v přípravě realizace představení pro cca 3.000 žáků.Populisticky bych si dovolil zdůraznit, že iniciaci přínosných aktivit v oblasti dopravní výchovy dětí a mládeže považuji ve své práci za prioritní.

18. 10. – setkání s Danou Drábovou, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – jednání o eventuálním rozšíření evakuačních tras Jaderné elektrárny Temelín. Populisticky bych si dovolil zdůraznit, že bezpečnost elektrárny a občanů, žijících v jejím okolí, je pro mě prioritaJ

-         18,10, -  jednání s generálním ředitelem ŘSD Davidem Čermákem. Společně domluvíme postup převodu silnice Kamenný Újezd – České Budějovice – Týn nad Vltavou – Tábor do silnic I. třídy, tzn. do vlastnictví státu. Po dobudování dálnice D3 by totiž připadla Jihočeskému kraji, což by znemožnilo využít její celý potenciál. Výhledově na ní musí mj. vzniknout obchvaty Týna na Vltavou, Všechlap, Malšic, Sudoměřic, Slap, Tábora, musí dojít např. i k rozšíření kruhového objezdu v Plané u Českých Budějovic… Populisticky bych si dovolil zdůraznit, že modernizace silniční sítě v Jihočeském kraji je pro mě klíčovým tématem.

19. 10. – setkání s 1. náměstkem primátora (Občané pro Budějovice) pro ekonomiku a majetek města České Budějovice, Miroslavem Jochem (ČSSD) a náměstkem primátora (Občané pro Budějovice) pro investice a správu veřejných statků, Kamilem Caltou (TOP 09), na kterém nastavíme plán úklidu silnic ve vlastnictví a správě Jihočeského kraje, které prochází městem České Budějovice. Populisticky bych si dovolil zdůraznit, že čistota měst a vesnic je pro život občanů důležitá.

23. 10. – Rada kraje – budeme vypisovat nové veřejné zakázky, schvalovat výsledky několika dalších a možná dokonce budeme i nějaké rušit… Pozor na možný klientelismus či korupci, transparentnost, efektivitu projektů, úsporu nákladů…!


 

2.kolo voleb do senátu PČR.

Se ziskem 12 357 ( 30,08 % )  voličských hlasů postoupil do 2. kola voleb do senátu PČR kandidát  jihočeské ODS, pan Jan Zahradník,  bývalý jihočeský hejtman.

2.kolo volby v budějovickém volebním  obvodu se bude konat v pátek 19.října a v sobotu 20.října 2012 v obvyklých volebních místnostech. Více informací, včetně slov Jana Zahradníka, najdete zde: http://www.modrenoviny.cz/


Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje - poděkování.

DĚKUJI VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE VE VOLBÁCH JELI  DOPRAVA A "PO MODRÉ" . A MOC DĚKUJI VŠEM ZA PODPORU A PREFERENČNÍ HLASY. VÁŽÍM SI TOHO. DÍKY.

VÁCLAV KRÁL


Strana 9 z 14