Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

K dotazům z on-line chatu BD k dálnici D3 - vizualizace a informace.

Mezi vašimi otázkami, které jste mi položili na online chatu Budějcké Drbně, bylo mnoho otázek k výstavbě dálnice D3. Slíbil jsem publikování informací a vizuálních materiálů. Jeden z nich najdete zde:

http://www.rsd.cz/doc/Foto-A-Video/video-d3r3-pres-cely-jihocesky-kraj


NE DRBY, ale ONLINE CHAT - DISKUSE S VÁMI NA PORTÁLU BUDĚJCKÁ DRBNA.

V posledních týdnech, vlastně měsících, si stále víc uvědomuji nutnost posílit komunikaci a poskytování informací .Objevují se pseudokauzy, dezinformace, nebo prostě jen není dostatek relevantních informací a v důsledku toho často vzniká mylný dojem, že kraj málo investuje, málo se stará, málo koná.

Náprava? Jednoduše - víc komunikovat, informovat a diskutovat. A protože se řídím starým dobrým Verba movent, exempla trahunt (Slova mluví, příklady táhnou) :-) , vstoupil jsem do jámy lvové, totiž, drbnové a ve středu 10. 10. 2012 od 10.00 diskutoval s některými z vás prostřednictvím on-line chatu na portálu Budějcká Drbna. Dotazy byly zajímavé a početné, nakonec místo plánované hodiny - od 10.00 do 11.00 trvala diskuze od 10.00 do 13.30, ale ten čas považuji za hodně přínosný, protože vaše otázky byly fakt zajímavé a poukázaly na to, kde je podle vás třeba věci zlepšit a řešit.

Co dodat? Přežil jsem :-D a děkuji vám za dotazy a diskusi a Budějcké Drbně za možnost ji vést.

http://www.budejckadrbna.cz/online-chat/1-online-chat-s-vaclavem-kralem.html


Doprava v jihočeském kraji - investice, akce, plány.

V posledních dnech jsem na několika různých virtuálních místech četl - s pobavením - rádoby odborné a zasvěcené informace a úvahy o tom, jak málo nebo špatně Jihočeský kraj řeší dopravu, opravy silnic i veřejnou dopravu. Nebudu tady psát protiargumenty ani polemizovat s jednotlivostmi, které byly různě napsány. Napsány různými lidmi na různých místech, ale se společným jmenovatelem - snahou přesvědčit před volbami voliče, že něco je špatně a udatný autor článku by to dělal dobře. Co, dobře! Nejlépe. Nebudu nikomu brát jeho víru. Jen tady uvedu několik údajů. Relevantních.

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích.

 

Pro rok 2013 kraj přepokládá, že bude pokračovat zejména v modernizaci několika desítek kilometrů komunikací ve svém vlastnictví, zejména ve výstavbě důležité „Zanádražní komunikace“ v Českých Budějovicích, bude probíhat výstavba obchvatu Kaplice, dálničního přivaděče v Plané nad Lužnicí a jsou připraveny další investiční akce zařazené do Programu investiční výstavby Jihočeského kraje.

 

Ředitelství silnic a dálnic se v obou letech zaměří zejména na pokračování výstavby dálnice D3 (letos investice necelé 4 miliardy) s tím, že záměrem je ještě v tomto roce zahájit výstavbu úseků Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné.

Významnou pozornost ale věnuje odbor dopravy a územního plánování opravám, úpravám a rekonstrukcím silni II. a III. třídy, mostům a železničním přejezdům. Jen od září do konce roku je naplánováno a postupně realizováno několik desítek oprav po celém jihočeském kraji. Svůj názor si udělejte sami.


Otevření mostu u Bavorovic.

V úterý  9.října 2012 byl  po rozsáhlé rekonstrukci otevřen průjezd přes most u Bavorovic, na hlavní silnici do Týna nad Vltavou.Vím, že na otevření trasy se těšilo mnoho z vás, tak vám přeji hodně pohodových cest přes "nový" most.


Po stopách vzpomínek - výstava Po stopách jihočeského trampingu - 4.října 2012.

Věděl jsem, co chci říct a proč to chci říct.

Dobrý den, dámy a pánové; ahoj kamarádi.

   Jsem rád, že se Jihočeskému kraji, muzeu a velké skupině nadšenců podařilo zorganizovat tuto ojedinělou výstavu, která nás vrátí o pár let či desítek let zpátky v čase. Jsem si jist, že vám zde nemusím vyprávět to, že svět je místo, kde se lidi sejdou, dnešní akce je toho důkazem, ale zkusme se společně zastavit a vzpomenout na chvíle prožité kolem osadních ohňů a zvláště pak na ty kamarády, kteří tu s námi dnes již nemohou být a kteří odešli do věčných lovišť. Věřím, že ty vzpomínky budou radostné, ale že si také uvědomíme, za jakých okolností vznikaly a jak dlouhý a povedený byl ten permanentní čundr do dnešních dnů. Jsme stále na cestě a tak se snažme, ať nám to spolu dlouho vydrží a občas se podívejme do kapsy, jestli v ní nechybí žhavý „uhlík z víkendu“.

 


Jihočeské finále soutěže Živnostník roku 2012 a Firma roku 2012.

Ve čtvrtek 4. října 2012 jsem se jako porotce zúčastnil jihočeského finále soutěže Vodafone- Živnostník roku - Cena Hospodářských novin a ERA - Firma roku - Cena Hospodářských novin.Akce probíhala v odpoledních hodinách v českobudějovickém hotelu Clarion. Hodnocení činnosti jihočeských živnostníků a firem mi znovu potvrdilo, jak velký význam pro rozvoj našeho kraje má tzv. malé a střední podnikání a jak prioritní je pro nás podpora všech, kteří svým podnikáním nejen rozšiřují nabídku výrobků a služeb, ale také tvoří významný podíl pracovních míst. Své názory jsem si dovolil vyjádřit v proslovu při zahájení slavnostního vyhlášení:

Vážené dámy, vážení pánové,

společenskou a hospodářskou důležitost živnostníků, malých a středních podnikatelů nemusím na tomto setkání vysvětlovat. Dovolte mi však zmínit se o několika tématech, které jsou, dle mého názoru, důležité pro další formování podnikatelského prostředí v České republice, potažmo Jihočeském kraji.

Mnohokrát jsme společně diskutovali o přínosu tzv. švarcsystému pro zvýšení flexibility pracovního trhu. Myslím, že daňové úniky a potírání skutečně  nelegální práce, lze řešit jinak, než kriminalizováním švarcsystému.Výši daní z příjmu nepříjemně ovlivní změna výdajových paušálů. Jsem jednoznačně proti jejich omezování.

Módním tématem se stal všeobecný boj proti korupci a jediným lékem se zdá být transparentní zadávání veřejných zakázek, kdy jediným správným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší cena. Bohužel už moc neslyšíme o prosazování štíhlého státu s minimálním prostorem pro deformace trhu politiky, úředníky a dalšími orgány státní správy či samospráv. Ať jsou to legislativní omezení či finanční manipulace prostřednictvím grantů a dotací. Systém přerozdělování veřejných finančních prostředků nezměníme přes noc. Relativně rychle však můžeme začít s efektivní podporou výstavby dopravní či energetické infrastruktury. Tady mají veřejné peníze smysl.

To všechno ovšem musí fungovat za předpokladu nezadlužování státu, finanční a politické svobody občanů.

V mnoha uších tyto věty znějí jako sprostá slova, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám společně, prostřednictvím demokratických principů, podaří správně nastavit tato elementární pravidla. Finalisté letošní soutěže mě totiž opět přesvědčili o skutečnosti, že zodpovědnost za vlastní život a rovnost příležitostí není prokletím, nýbrž luxusem, který musíme každý den hájit, kterého si musíme vážit a který se nám všem bohatě vyplatí. Chtěl bych jim za to poděkovat, smeknout z hlavy pomyslný klobouk a popřát mnoho zdraví a úspěchů v jejich a ve vašem životním podnikání.

  Děkuji vám za pozornost.

 -------------------------------

Dovolím si také i zde gratulovat k úspěchu těm, kteří v jihočeském finále soutěže zvítězili. Titul Vodafone Firma roku vyhrála společnost Nema z Olešnice, která působí v oblasti dřevovýroby, v kategorii Era Živnostník roku zvítězil umělecký truhlář Libor Pražan z Hradců. Vítězové sedmého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012 postupují do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat Jihočeský kraj.


Stopy, které je třeba stále připomínat.

Stopy, které je třeba pořád připomínat... Ve čtvrtek 4. října bude v 16.00 ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích zahájena výstava Po stopách jihočeského trampingu. Akce i téma, které jsou mi hodně blízké a hodně sympatické.Nejen vzpomínkami ( to mi připomíná, že musím manželku poprosit, aby mi vyžehlila trampskou košili!!), ale také aktuálním významem a poselstvím pro současnost, kdy alarmujícím způsobem vzrůstají preference komunistické strany. A právě trampování přece bylo jasnou formou protestu proti totalitě, nesvobodě, trampové v přírodě, venku, hledali volnost a jiný, svobodnější svět.

A na rozdíl od mnoha jiných na to, co znamenala totalita, nezapomněli. Trampové byli a jsou lidé, kterým stále něco říkají slova svoboda, příroda, kamarádství...A já se k jejich myšlenkám hrdě hlásím a doufám, je výstava připomene i těm, kteří možná trochu zapomínají.


Vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže - téma Dopravní výchova - 2.října 2012.

V úterý 2.října 2012  odpoledne proběhlo v aule Krajského úřadu Jihočeského kraje vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti a mládež, zaměřená na dopravní výchovu. Regionální soutěž pořádá každoročně BESIP ve spolupráci s Jihočeským krajem. A mně se dostalo té cti, že jsem mohl výsledky vyhlásit a také předat ceny těm, kteří se svými obrázky zvítězili. Ceny jsem předával moc rád a radost dětí je pro nás jasnou výzvou a motivací k přípravě dalšího ročníku soutěže.  Ale největší výzvou je fakt, že dopravní výchova prokazatelně přispívá k snížení počtu dětských nehod a úrazů na silnicích i cyklostezkách - a to je pro mne jasnou motivací pro to, abych dopravní výchovu nadále podporoval.


Předání nové jihočeské vlakové soupravy RegioPanter - 1.10. 2012

 Jako kluk jsem chtěl být (mimo jiné) strojvedoucím vlaku. A chvíli jsem jím znovu chtěl být i v pondělí 1.října 2012, když jsem se zúčastnil spolu s dalšími kolegy z Jihočeského kraje a zástupci Českých drah slavnostního předání nové vlakové soupravy RegioPanter. Vlak jsme symbolicky "převzali" na prvním nástupišti budějovického vlakového  nádraží od Jiřího Paruzy, předsedy představenstva ostravské společnosti Škoda Vagonka, kde RegioPantery vyrábí. Součástí ceremoniálu byla i premiérová jízda do Borovan. Těsně před ní jsem si užil možnost vyzkoušet místo a řídící pult strojvedoucího zážitek! Řídit mně ale nenechali :-)

Náklady na pořízení vlaku pokryly České dráhy s využitím finančních prostředků z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jeho cena je 113 milionů korun. Parametry? Maximální rychlost 160 km/hod., provozní max. rychlost na vybraných úsecích 120 km/hod.147 míst k sezení. Klimatizace. Moderní interiér, bezzbariérový nástup a výstup, prostory pro kola, kočárky, invalidní vozíky. Audiovizuální informační systém pro cestující. A hlavně vysoká bezpečnost - splňuje přísné crashové normy TSI.
RegioPanter bude v provozu od 9.12.2012 na trati České Velenice - České Budějovice - Strakonice. Do konce roku 2014 by měly v jihočeském kraji jezdit další tři soupravy. Jsem přesvědčen, že RegioPanter znamená nový a hodně důležitý mezník ve vývoji jihočeské veřejné dopravy k té úrovni, kterou si my, obyvatelé jihočeského kraje, nejen přejeme, ale hlavně zasloužíme. Aby nám neujížděl vlak...
 

Zastavení.

Čas nás žene a my se ženeme časem. A pak se něco změní a najednou máme času dost. I to měla připomenout a připomněla Mše svatá a výstava u příležitosti 130. výročí prvního vysvěcení kaple svatého Václava v Chotýčanech, v neděli 30.září 2012.


Křest záchranářského člunu - Dolní Vltavice 22. září 2012

Tak se ohlížím za víkendem - v sobotu 22.září jsem byl nejen v Dačicích na akci Bezpečně a zdravě, ale také na Lipně, konkrétně v Dolní Vltavici, kde proběhla akce vodních záchranářů, spojená s ukázkami práce záchranářských psů, ukázkami práce záchranářů na vodě a hlavně ukázkou záchrany tonoucích. Nejvýznamnější částí programu byl křest nového záchranářského člunu, který byl pořízen díky podpoře skupiny ČEZ a Jihočeského kraje. Důležitost této investice i další podpory záchranářů v budoucnosti dokazuje fakt, že letos už bylo díky dobrovolným vodním záchranářům zachráněno 6 lidí! Možná tady mám v několika větách příliš mnoho slov " záchranáři" nebo "záchranářský" - ale myslím, že když jde o záchranu lidského života, nikdy není dost ničeho, ani slov, natož činů.Všem ze záchranného týmu - díky!!


Strana 10 z 14