Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Proslov u příležitosti slavnostního otevření dalšího úseku "Zanádražky"

Jsem rád, že se dnes scházíme na další dokončené etapě Zanádražní komunikace. Tato stavba patří mezi hlavní infrastrukturní projekty Jihočeského kraje a je klíčová pro zlepšení dopravní situace v Českých Budějovicích. O jejím významu se přesvědčujeme již v těchto dnech, během výstavby IV. tranzitního železničního koridoru, resp. uzavření viaduktu na Rudolfovské třídě. Bez této stavby by městu České Budějovice hrozil skutečný dopravní kolaps.

Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto projektu. Jistě zapomenu na velké množství lidí za Krajského úřadu, Statutárního města, projekční kanceláře či od dodavatele, ale dovolte mi jmenovat alespoň:

Františka Jelena,

Martina Kubu,

Paní Dominovou, Mgr. Tetourovou, Ing. Lilákovou z Krajského úřadu,

Ing. Procházku a Šedu, JUDr. Starkovou či paní Sejkovou z města,

ze společnosti MAURING, která zajišťovala TDI bych pak zmínil pana Švece, Erharta či pana Vacha.

 

Všichni odvedli kus skvělé práce.

 

Rozpočet akce je přibližně 252 mil. Kč vč. DPH, z toho asi 171 mil. Kč bude hrazeno z Regionálního Operačního Programu, zbytek pak z rozpočtu Jihočeského kraje, rozpočtu města a ze státního rozpočtu prostřednictvím SFDI, takže je evidentní, že bez peněz z ROPu by stavba takto nevznikla. Jihočeský kraj už úspěšně získal a dále se ještě pokusí přesměrovat do Českých Budějovic, na tento celý projekt, celkem přibližně 800 mil. Kč z ROP, což dle mého názoru není malá částka.

Máme tedy dokončené dvě etapy, mezi ulicemi Rudolfovská – Vodní a dnes mezi ulicemi Pekárenská – Rudolfovská, a pokračujeme v přípravě realizace dalších. Jihočeský kraj podal žádost o financování 4. etapy v úseku Dobrovodská – Mladé, resp. Hodějovice. Tato žádost bude vyhodnocena během 1 měsíce a pokud bude úspěšná, stavba by mohla být zahájena v únoru 2013. Do letní výzvy ROP pak připravujeme etapu 2.2 mezi ulicemi Vodní – Plynárenská. Doufám, že budeme-li úspěšní, výstavba začne v dubnu 2013.

Pak by zbývalo „pouze“ opravit Dobrovodskou ulici a postavit etapu 1.1 mezi Propojením okruhů a ulicí Pekárenskou.

Je to smělý plán, ale je pro nás velkou výzvou, předat řidičům celou „Zanádražku“ co nejdříve.

Přeji vám všem příjemný den a těším se na další spolupráci.

V Českých Budějovicích 28.3.2012