Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Zdravice - výstava Po stopách jihočeského trampingu.

Zahájení výstavy Po stopách jihočeského trampingu ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích - 4.10.2012.

Věděl jsem, co chci říct a proč to chci říct.

Dobrý den, dámy a pánové; ahoj kamarádi.

   Jsem rád, že se Jihočeskému kraji, muzeu a velké skupině nadšenců podařilo zorganizovat tuto ojedinělou výstavu, která nás vrátí o pár let či desítek let zpátky v čase. Jsem si jist, že vám zde nemusím vyprávět to, že svět je místo, kde se lidi sejdou, dnešní akce je toho důkazem, ale zkusme se společně zastavit a vzpomenout na chvíle prožité kolem osadních ohňů a zvláště pak na ty kamarády, kteří tu s námi dnes již nemohou být a kteří odešli do věčných lovišť. Věřím, že ty vzpomínky budou radostné, ale že si také uvědomíme, za jakých okolností vznikaly a jak dlouhý a povedený byl ten permanentní čundr do dnešních dnů. Jsme stále na cestě a tak se snažme, ať nám to spolu dlouho vydrží a občas se podívejme do kapsy, jestli v ní nechybí žhavý „uhlík z víkendu“.


Jihočeské finále soutěže Živnostník a firma roku 2012

Ve čtvrtek 4. října 2012 jsem se jako porotce zúčastnil jihočeského finále soutěže Vodafone- Živnostník roku - Cena Hospodářských novin a ERA - Firma roku - Cena Hospodářských novin.Akce probíhala v odpoledních hodinách v českobudějovickém hotelu Clarion. Hodnocení činnosti jihočeských živnostníků a firem mi znovu potvrdilo, jak velký význam pro rozvoj našeho kraje má tzv. malé a střední podnikání a jak prioritní je pro nás podpora všech, kteří svým podnikáním nejen rozšiřují nabídku výrobků a služeb, ale také tvoří významný podíl pracovních míst. Své názory jsem si dovolil vyjádřit v proslovu při zahájení slavnostního vyhlášení:


Vážené dámy, vážení pánové,

společenskou a hospodářskou důležitost živnostníků, malých a středních podnikatelů nemusím na tomto setkání vysvětlovat. Dovolte mi však zmínit se o několika tématech, které jsou, dle mého názoru, důležité pro další formování podnikatelského prostředí v České republice, potažmo Jihočeském kraji.

Mnohokrát jsme společně diskutovali o přínosu tzv. švarcsystému pro zvýšení flexibility pracovního trhu. Myslím, že daňové úniky a potírání skutečně  nelegální práce, lze řešit jinak, než kriminalizováním švarcsystému.Výši daní z příjmu nepříjemně ovlivní změna výdajových paušálů. Jsem jednoznačně proti jejich omezování.

Módním tématem se stal všeobecný boj proti korupci a jediným lékem se zdá být transparentní zadávání veřejných zakázek, kdy jediným správným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší cena. Bohužel už moc neslyšíme o prosazování štíhlého státu s minimálním prostorem pro deformace trhu politiky, úředníky a dalšími orgány státní správy či samospráv. Ať jsou to legislativní omezení či finanční manipulace prostřednictvím grantů a dotací. Systém přerozdělování veřejných finančních prostředků nezměníme přes noc. Relativně rychle však můžeme začít s efektivní podporou výstavby dopravní či energetické infrastruktury. Tady mají veřejné peníze smysl.

To všechno ovšem musí fungovat za předpokladu nezadlužování státu, finanční a politické svobody občanů.

V mnoha uších tyto věty znějí jako sprostá slova, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám společně, prostřednictvím demokratických principů, podaří správně nastavit tato elementární pravidla. Finalisté letošní soutěže mě totiž opět přesvědčili o skutečnosti, že zodpovědnost za vlastní život a rovnost příležitostí není prokletím, nýbrž luxusem, který musíme každý den hájit, kterého si musíme vážit a který se nám všem bohatě vyplatí. Chtěl bych jim za to poděkovat, smeknout z hlavy pomyslný klobouk a popřát mnoho zdraví a úspěchů v jejich a ve vašem životním podnikání.

  Děkuji vám za pozornost.


On line chat na portálu Budějcká Drbna, 10.10.2012 - 10.00 - 13.30.

Tak nevím, on-line chat asi není úplně autorský článek. Ale je, vlastně!! Vytvořený společně, vašimi otázkami a mými reakcemi.

Díky všem za dotazy a Budějcké Drbně za prostor, který nám k diskusi dala.

http://www.budejckadrbna.cz/online-chat/1-online-chat-s-vaclavem-kralem.html


Povodně 2002 - 2010

Článek, který byl před časem publikován, je právě teď - v době 10.letého "výročí" povodní v roce 2002, hodně aktuální: Mimochodem, v jihočeském kraji bylo povodněmi postiženo 333 obcí a měst!!

http://www.modrenoviny.cz/region/vaclav-kral-na-protipovodnova-opatreni-jsme-ziskali-12-mld.html