Kůrovec na Radvanovickém hřbetě – Šumava

Fotodokumentace vývoje kůrovce v oblasti Radvanovického hřbetu v NP Šumava v letech 2008 – 2012.