Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon
  • vaclavkral header 7

Setkání s  leteckým týmem Red Bull na jihočeském letišti - červen 2013.

Zahájení 3. plavební sezony na Vltavě a setkání s odkazem Vojtěcha Lanny - květen 2013.

Předávání cen vítězům soutěže mladých cyklistů v Táboře - květen 2012.

V kabině nové vlakové soupravy RegioPanter na českobudějovickém nádraží - říjen 2012.

Ne_Pohádka o Králi Václavovi, jablku a koruně.

Za šestero horami a šestero řekami, v krajině rybníků, polí a malebných vesnic a měst žije Král, který má poctivé královské jméno Václav a také má tři syny, kteří jsou mu nadevše.

Jednoho dne pravil Král Václav svým synům: "Synové moji, už delší dobu pozoruji, že naše české královské jablko a poctivou českou  korunu ohrožují cizí mocnosti. To jako Král český nemohu dopustit! Je čas na činy, ne slova!

I vydal se Král Václav do sadu, který se na jihočeské stráni skvěl tisíci Královskými jablky. 

  

I jal se Král Václav trhat a trhat...až se obával, aby ho v zemi nezačali nazývati trhanem :-)

      

          


Když jablka očesal, vsedl do svého královského kočáru a vrátil se do království. Tam přivolal své tři syny a dal jim úkol:
"Synové moji, na jablka tato náš královský erb dávati budete...." A jak řekl, tak se i stalo.

   

Král Václav syny pochválil, v královské pokladnici zlaté mince korun českých hojně nabral a na jihočeská náměstí a ulice se se svou Královskou družinou vydal, aby jablka a koruny české hájil.

 

I rozdával Král Václav Královská jablka a české koruny spolu se svými slovy, že česká jablka vždy budou lepší než jablka z cizozemských krajů a českou korunu proti cizí měně, zvané euro, musíme hájit a nedopustit, aby zmizela v propadlišti dějin.

  

  

     

A jestli ještě všechna Královská jablka a české koruny nerozdal, tak je v jihočeských městech a vesnicích rozdává dodnes :-)

Příště: O Králi Václavovi a modrém z nebe.