fbpx

Na programu jednání Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje byly projednány záležitosti, které jsou pro další rozvoj konkrétních míst v regionu velmi podstatné.

– odsouhlasili jsme „přípravu žádostí“ do Regionálního Operačního Programu o prostředky na realizaci dalších projektů důležitých pro obnovu a rozvoj regionální silniční sítě. Jedná se o pokračování Zanádražní komunikace v Českých Budějovicích do ulice Plynárenská, výstavbu I. etapy obchvatu Kaplice a další balík pásmových oprav krajských silnic ve všech okresech Jihočeského kraje.

– projednali jsme „aktualizaci“ Deklarace o společném postupu s Ministerstvem obrany ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice. Škoda, že se nám nedaří prosadit naplňování deklarace, kterou úspěšně domluvil pan hejtman Zahradník. Armáda se nechce Boletic vzdát. Zatím…

– opět proběhla diskuse k nesystémovému jmenování dvou nových ředitelů škol a školních zařízení v Českém Krumlově.

– vyhlásili jsme tradiční grantový program na podporu dopravy (a výuky) dětí na dopravní hřiště. Je to ojedinělý počin v rámci celé ČR. Jak jsem již několikrát uvedl, tyto investice do výchovy dětí považuji za prioritní a vždy je budu významně iniciovat a prosazovat.

– Zastupitelstvo zamítlo přípravu projektu Optimalizace managementu lokalit chřástala polního a prioritních stanovišť NATURA 2000 v Novohradských horách. Nepodařilo se přesvědčit většinu přítomných zastupitelů o efektivním utracení přibl. 120 mil. Kč,  hlavně z evropských peněz.

– Zastupitelstvo neschválilo záměr nákupu 858 m2 v turisticky exponované části Třeboně pro výstavbu chráněného bydlení pro zdravotně postižené klientky zavedeného domu v Pístině, který měl být „transformován“. Město Třeboň požaduje od Kraje sociálně solidární cenu – 2.000,- Kč/m2. Tento fakt a emotivní vystoupení na podporu tohoto záměru ve mně teď spíše vyvolávají negativní reakce. Argumenty typu „zachování parkoviště vs. dobro pro mentálně postižené“ nejsou, dle mého názoru, relevantní.