fbpx

V uplynulém týdnu jsem se zúčastnil dalšího jednání na generálním ředitelství Povodí Vltavy.Hlavním námětem jednání byl návrh finančního a investičního plánu na rok 2013. Dobrou zprávou je, že letošním sloučením tohoto státního podniku se Zemědělskou VodoHospodářskou Správou došlo k zajímavým úsporám, což bude mít pozitivní vliv na ceny povrchové vody odebírané v roce 2013.


I na území jižních Čech se bude pokračovat ve výstavbách různých protipovodňových opatření a navíc budou spuštěny nové akce – např. protipovodňová opatření v Plané nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí atd. V celém povodí pak budou investovány celkem přibližně 2 mld. Kč. Kromě těchto aktivit vzniká i koncepce na využití vodních ploch a přilehlých pozemků. Po projednání s obcemi to může být důležitý podklad pro územní plánování, úpravu manipulačních řádů na vodních dílech a v důsledku pak samozřejmě i k vytváření podmínek pro rozšíření podnikání „u vody“.
Pro jižní Čechy – kraj rybníků a řek – jsou tyto zprávy víc než pozitivní.