fbpx

V posledních dnech jsem na několika různých virtuálních místech četl – s pobavením – rádoby odborné a zasvěcené informace a úvahy o tom, jak málo nebo špatně Jihočeský kraj řeší dopravu, opravy silnic i veřejnou dopravu. Nebudu tady psát protiargumenty ani polemizovat s jednotlivostmi, které byly různě napsány. Napsány různými lidmi na různých místech, ale se společným jmenovatelem – snahou přesvědčit před volbami voliče, že něco je špatně a udatný autor článku by to dělal dobře. Co, dobře! Nejlépe. Nebudu nikomu brát jeho víru. Jen tady uvedu několik údajů. Relevantních.

Jihočeský kraj i v období ekonomické recese investuje společně s ostatními vlastníky a správci dopravní infrastruktury významné finanční částky ze svého rozpočtu do její modernizace a rekonstrukce. Pro letošní a příští rok předpokládá investovat ročně řádově více než 1 miliardu korun. Významná část těchto finančních prostředků je, a doufáme, že i bude poskytována z prostředků Regionálního operačního programu. Mezi nejvýznamnější akce v letošním roce pak patří realizace tzv. programů P3 a P4, v jejichž rámci bude modernizováno téměř 232 km silnic II. a III. třídy, dále bude provedena rekonstrukce 20 mostních objektů na krajských komunikacích.

Pro rok 2013 kraj přepokládá, že bude pokračovat zejména v modernizaci několika desítek kilometrů komunikací ve svém vlastnictví, zejména ve výstavbě důležité „Zanádražní komunikace“ v Českých Budějovicích, bude probíhat výstavba obchvatu Kaplice, dálničního přivaděče v Plané nad Lužnicí a jsou připraveny další investiční akce zařazené do Programu investiční výstavby Jihočeského kraje.

Ředitelství silnic a dálnic se v obou letech zaměří zejména na pokračování výstavby dálnice D3 (letos investice necelé 4 miliardy) s tím, že záměrem je ještě v tomto roce zahájit výstavbu úseků Veselí nad Lužnicí – Bošilec a Borek – Úsilné.

Významnou pozornost ale věnuje odbor dopravy a územního plánování opravám, úpravám a rekonstrukcím silni II. a III. třídy, mostům a železničním přejezdům. Jen od září do konce roku je naplánováno a postupně realizováno několik desítek oprav po celém jihočeském kraji. Svůj názor si udělejte sami.