fbpx

Před chvílí jsem se vrátil z konference, pořádané v Praze k připomenutí 10. výročí povodně 2002. Zaujaly mne hlavně příspěvky dvou odborníků – územního plánovače a hydrologa (ten svými predikcemi rizik navazuje mj. na klimatology:-). Dovolím si zformulovat několik postřehů:

 • zdá se, že např. staré, rakousko-uherské železnice nebo budovy, postavené do II. světové války, odolávají povodním lépe, než stavby „moderní“. Dřívější stavitelé na eventualitu povodní pamatovali a dbali také na rozumné umístění staveb v území.
 • direktivní opatření vlády či samospráv příliš nefungují. Lepší je poskytnout veřejnosti dostatek informací o dané problematice a pak se snažit o motivaci k odpovědnosti při výběru pozemků pro výstavbu, přípravě projektů atd. Zatím nevyužitý je nástroj v podobě pojištění majetku v rizikových územích;
 • mapy povodňových rizik a nebezpečí, připravované do roku 2013, musíme aplikovat ve stavební praxi;
 • v České republice jsme vybudovali špičkový systém předpovědí povodní, jejich sledování, modelování, krizového řízení atd.
 • rok po ničivých povodních, tj. v r. 2003, byla zaznamenána naopak extrémní sucha. Vodní nádrže slouží i jako zásobárny vody pro tyto případy;
 • lidé dopad své činnosti na klima přeceňují. Relevantními daty zatím nebyl doložen fatální dopad emisí CO2 na životní prostředí. Na vznik povodní má spíše vliv neuvážené formování krajiny člověkem; důležitá je také aktivita Slunce;
 • příroda je mocná; povodně byly, jsou a budou. Jejich budoucí četnost odhadnout neumíme. Společnost se na ně může připravit lépe nebo hůře. K diskusi pak je míra veřejného zájmu při budování protipovodňových opatření.

Od roku 2002 uplynulo ve Vltavě hodně vody a tak se při výstavbě protipovodňových opatření stále častěji setkáváme s nepochopením jednotlivců a názory, že:

 • „stavby jsou zbytečné“;
 • „za ty evropské peníze postavte spíš něco užitečnějšího“;
 • „stavby jsou předražené“;
 • „je používáno příliš betonu“;
 • „když od nás chcete pozemky kvůli vodě, postavte nám tu silnici“;
 • „investiční záměry nebyly řádně projednány se všemi subjekty“;
 • „vám se to mluví, když bydlíte jinde“;
 • „lidé přes ochranný val neuvidí na řeku“…

Vzpomeňme si alespoň v těchto dnech na vzájemnou solidaritu, kterou jsme zažili bezprostředně po povodních. Ještě dnes mě záběry ze zaplavených měst a obcí dojímají.

A přenesme pocity ze vzpomínek na rok 2002 do současnosti a nepovažujme investice do protipovodňových opatření za zbytečné…

http://www.modrenoviny.cz/region/vaclav-kral-na-protipovodnova-opatreni-jsme-ziskali-12-mld.html