fbpx

Dnes ( 22.8.2012) mám na programu ( mimo jiné) připomínkování návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobého výhledu na rok 2014 a 2015. Přestože si asi laici nebo, jinak řečeno, veřejnost, pod těmito pojmy mnoho nepředstaví ( což chápu), je tato problematika pro rozvoj dopravy v jihočeském kraji hodně důležitá. 

O co konkrétně jde? Je zde nebezpečí nedočerpání prostředků z Operačního Programu Doprava – vzhledem k výraznému snížení objemu zdrojů pro dopravní infrastrukturu pro rok 2013 oproti roku 2012 (pokles ze 41 mld. Kč na 37 mld. Kč) a zachování limitu 37 mld. Kč i v následujících letech nelze realizovat dostatečný objem náhradních projektů, je nutno dále omezit opravy a údržbu i prosté dofinancování běžících projektů OP Doprava. Nelze garantovat dočerpání všech alokovaných zdrojů EU. Za minimální požadavek v tomto směru považujeme, ve shodě s Ministerstvem dopravy, ponechání limitu národních prostředků na úrovni roku 2012, tj. navýšení o 4 mld. Kč na celkových 41 mld. Kč a souhlas s dočerpáním úvěru EIB – pro rok 2013 ve výši 3,034 mld. Kč.

Dalším rizikem je i nemožnost zahájit projekty nové finanční perspektivy EU 2014 – 2020. Současná úroveň rozpočtu SFDI pro roky 2014 a 2015 neumožňuje zahájit čerpání finančních prostředků EU z nové finanční perspektivy v těchto letech, neboť není možné zajistit dostatek národních zdrojů na spolufinancování fondů EU!

Pro jižní Čechy je pozitivní, že začne výstavba nových úseků D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec, resp. Borek – Úsilné, pokračuje se v analýze projektu PPP na úseku Bošilec – Borek. Dále se podařilo prosadit pokračování v přípravě všech důležitých staveb na D3 (obchvat ČB, středočeský úsek Praha – Nová Hospoda), R3 (Třebonín – Dolní Dvořiště státní hranice) a R4 (Skalka, Milín – Lety, Čimelice – Mirotice). Musíme dále jednat o realizaci obchvatů našich měst a obcí (Lišov, Chýnov, Pištín, Severní tangenta v Českých Budějovicích atd.).

Pro pozitivní vývoj v této věci udělám maximum, protože ji považuji za  nezbytnou podmínku toho, abychom při cestách po našem kraji trochu méně nadávali a jezdili sice v kratším čase, ale bezpečně a v pohodě.