fbpx

Mohl by to být řidičský nebo dopravní nadávací seriál :-D. Jezdíme po silnicích našeho kraje a nadáváme – silnice rozbité, kdo po tom má jezdit, proč SE to neopraví?? A pak nás na cestě překvapí uzavírka, silnice se opravuje – a zase nadáváme! Kdo to má objíždět? V současné době nás nadávání nad uzavírkami a dopravními omezeními čeká na 50 místech jihočeského kraje – na těch místech, kde díky Jihočeskému kraji probíhají nebo proběhnou rekonstrukce komunikací a mostů. Takže v kraji bude méně  o 50 důvodů, proč nadávat…

Více v oficiální tiskové zprávě Jihočeského kraje:

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji si až do konce října letošního roku postupně vyžádá 50 uzavírek a dopravních omezení. Řidiči by měli počítat s možným zdržením a objízdnými trasami. Koordinaci uzavírek bude v jednotlivých okresech jihočeského kraje zajišťovat místně příslušná Správa a údržba silnic s tím, že vlastní dopravní značení objízdných tras zajišťují zhotovitelé. Informace o právě modernizovaných úsecích a připravovaných uzavírkách Krajský úřad předal společnosti Global assistance. Její služby využívají především rádia pro své dopravní zpravodajství.

Modernizace více než 220 km silnic budou stát přes 700 milionů korun, které kraj získal z Regionálního operačního programu na tzv. Programy modernizace silnic II. a III. třídy (P3 a P4).

Modernizace úseků silnic II. a III. tříd je realizována v rámci programů P3 a P4 a odrážejí potřeby modernizace podle aktuálního stavebního stavu komunikací, četnosti dopravy v daných úsecích komunikací či jejich využití osobní dopravou. Zohledněny jsou také požadavky obcí a modernizace těchto silnic jsou rovnoměrně rozvrženy v rámci celého území Jihočeského kraje. Oba programy respektují každoročně aktualizovaný Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, tzv. Bílou knihu. Jihočeský kraj vlastní na svém území celkem 1633 kilometrů silnic II. a 3820 kilometrů III. třídy.