fbpx

Ve čtvrtek 4. října 2012 jsem se jako porotce zúčastnil jihočeského finále soutěže Vodafone- Živnostník roku – Cena Hospodářských novin a ERA – Firma roku – Cena Hospodářských novin.Akce probíhala v odpoledních hodinách v českobudějovickém hotelu Clarion. Hodnocení činnosti jihočeských živnostníků a firem mi znovu potvrdilo, jak velký význam pro rozvoj našeho kraje má tzv. malé a střední podnikání a jak prioritní je pro nás podpora všech, kteří svým podnikáním nejen rozšiřují nabídku výrobků a služeb, ale také tvoří významný podíl pracovních míst. Své názory jsem si dovolil vyjádřit v proslovu při zahájení slavnostního vyhlášení:

Vážené dámy, vážení pánové,

společenskou a hospodářskou důležitost živnostníků, malých a středních podnikatelů nemusím na tomto setkání vysvětlovat. Dovolte mi však zmínit se o několika tématech, které jsou, dle mého názoru, důležité pro další formování podnikatelského prostředí v České republice, potažmo Jihočeském kraji.

Mnohokrát jsme společně diskutovali o přínosu tzv. švarcsystému pro zvýšení flexibility pracovního trhu. Myslím, že daňové úniky a potírání skutečně  nelegální práce, lze řešit jinak, než kriminalizováním švarcsystému.Výši daní z příjmu nepříjemně ovlivní změna výdajových paušálů. Jsem jednoznačně proti jejich omezování.

Módním tématem se stal všeobecný boj proti korupci a jediným lékem se zdá být transparentní zadávání veřejných zakázek, kdy jediným správným kritériem hodnocení nabídek je nejnižší cena. Bohužel už moc neslyšíme o prosazování štíhlého státu s minimálním prostorem pro deformace trhu politiky, úředníky a dalšími orgány státní správy či samospráv. Ať jsou to legislativní omezení či finanční manipulace prostřednictvím grantů a dotací. Systém přerozdělování veřejných finančních prostředků nezměníme přes noc. Relativně rychle však můžeme začít s efektivní podporou výstavby dopravní či energetické infrastruktury. Tady mají veřejné peníze smysl.

To všechno ovšem musí fungovat za předpokladu nezadlužování státu, finanční a politické svobody občanů.

V mnoha uších tyto věty znějí jako sprostá slova, ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám společně, prostřednictvím demokratických principů, podaří správně nastavit tato elementární pravidla. Finalisté letošní soutěže mě totiž opět přesvědčili o skutečnosti, že zodpovědnost za vlastní život a rovnost příležitostí není prokletím, nýbrž luxusem, který musíme každý den hájit, kterého si musíme vážit a který se nám všem bohatě vyplatí. Chtěl bych jim za to poděkovat, smeknout z hlavy pomyslný klobouk a popřát mnoho zdraví a úspěchů v jejich a ve vašem životním podnikání.

  Děkuji vám za pozornost.

 ——————————-

Dovolím si také i zde gratulovat k úspěchu těm, kteří v jihočeském finále soutěže zvítězili. Titul Vodafone Firma roku vyhrála společnost Nema z Olešnice, která působí v oblasti dřevovýroby, v kategorii Era Živnostník roku zvítězil umělecký truhlář Libor Pražan z Hradců. Vítězové sedmého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012 postupují do celorepublikového finále, kde budou reprezentovat Jihočeský kraj.