fbpx

Od pátku do neděle jsem se účastnil celorepublikového kongresu Občanské Demokratické Strany. Byl jsem jak v jednacím sálu, tak i v přilehlých kuloárech (rozuměj restauracích:-). Všude probíhaly diskuse nejenom mezi ministry, senátory či poslanci, ale také starosty mnoha obcí a měst, učiteli, lékaři, živnostníky, podnikateli, manažery velkých i malých firem… Bylo tam skoro 600 delegátů a delegátek;-) se svými názory, charaktery a životními příběhy – úspěchy i problémy. Někdo do Brna ve svém volném čase přijel kvůli osobnímu prospěchu (tento svůj pocit z některých delegátů nepopírám), jiný ze zájmu či zodpovědnosti k sobě, svým rodinám, přátelům, spoluobčanům. Věřte, že těm lidem není lhostejný osud našich obcí, regionů, státu. Z mnoha jednostranných komentářů, které se v těchto hodinách dočítám, mám ale jiný pocit. Nechci hodnotit chování, vystupování či nenávistné pohledy některých tvůrců „společenské atmosféry“, kteří nám již večer zasvědceně řeknou, co se přes den doopravdy, ale doopravdy událo. Chci pouze říci, že Petr Nečas byl nadpoloviční většinou potvrzen ve funkci předsedy strany a doufám, že členové výkonné rady zaručí, že pan premiér (se svým týmem, samozřejmě) splní závazky, které na něj kongres přenesl. Nezvyšování rozpočtu Evropské unie, změna podoby sociální reformy, snížení složené daňové kvóty v blízké budoucnosti… Pokud se tak nestane, sejdou se zástupci občanských demokratů znovu…