fbpx

Ve čtvrtek 21. listopadu jsme se v Modrém domě v Budějovicích sešli s kolegy na debatním sněmu. Náměty debaty? Kritika politiky levných peněz (FED, MMF, ECB), alarmující zadlužení evropských států, sebedestrukční způsob implementace evropské legislativy v České republice, nutnost prosazovnání národních zájmů. Odklon společnosti od tradičních hodnot, snižování byrokratické zátěže ve státě, apel na redukci přebujelé legislativy, zjednodušení daní, obrana švarcsystému, nutnost aktualizace zákona o věřejných zakázkách, ztráta důvěry ve stranickou politiku a politiky, odchod „rebelů“ ze sněmovny + cesta pana Pekárka do poslaneckých lavic, výstupy z práce zastupitelů Jihočeského kraje a města České Budějovice…Jsem si vědom faktu, že spíše než debaty jsou důležitější činy a výsledky. Členové ODS měli a mají mnoho příležitostí k realizaci probíraných myšlenek. Někdy jsme selhali, jindy zase uspěli, ale společná diskuse vždy „pročistí vzduch“ a ukáže cestu, kam směrovat naše další snažení.