fbpx

Ve středu 20. února 2013 jsem se zúčastnil už 2. jednání Dopravního výboru Jihočeského kraje. Jednání mělo převážně informativní charakter, členové výboru se zatím s problematikou dopravní infrastruktury jihočeského kraje a kompetencemi a úkoly Jihočeského kraje ( rady, zastupitelstva)  seznamují. Přesto z jednání vzešlo několik zajímavých námětů a také výstupů, k nimž se v nejbližších dnech vrátím v obsáhlejším článku.