fbpx

Pár poznámek k aktuálnímu dění na našich řekách… Bez rozšíření a prohrábky koryta Vltavy a zkapacitnění jezů prostřednictvím plavebních komor by už teď voda neřízeně zaplavovala domy na nábřeží v Českých Budějovicích. Při shodě nešťastných okolností se voda z břehů může ještě vylít, ovšem za těch pár hodin navíc, které mají vohodospodáři na uvážlivou manipulaci, se může minimalizovat mnoho rizik a možných ztrát. Čas je během přírodních katastrof mnohdy velice cenná věc. Takový luxus bohužel nemáme například v povodí Lužnice pod rybníkem Rožmberk. Na horním toku řeky byl postaven rozdělovací objekt Novořecké splavy, který slouží k dělení průtoků Lužnice do Staré řeky (tedy i do rybníka Rožmberk) a do Nové řeky, která rybník obtéká i za pomoci zrekonstruované hráze. Zvýšením retenční kapacity Rožmberka z něj můžeme za směšné peníze udělat přehradu, což by i v těchto dnech pomohlo obyvatelům Plané, Veselí, Bechyně… Třeba si to někdy uvědomí i lidé z vedení Jihočeského kraje a města Třeboň.

Jsem zvědavý i na situaci v Českém Krumlově. Úprava koryta a prohrábka Vltavy i přes mediální tlaky úspěšně proběhla, bohužel rekonstrukce jezu se o pár týdnů nepodařila dokončit. Přitom stačilo už tak málo. Až voda opadne, uvidíme, s jakými náklady budeme ve výstavbě protipovodňových opatření pokračovat dál. Tyto zásahy do krajiny a našich měst však budou vždy levnější, než náhrady škod, kterým  tyto stavby předchází.

Foto: České Budějovice 2. 6. 2013 v 16.15


Jez u Jelení lávky v Českém Krumlově :

28.5.2013                                                                 2.6.2013 (Foto Jaroslav Kroček)