fbpx

Letošní výstavu jsem navštívil dvakrát – jednou „oficiálně“ přednáškovou účastí na semináři Svazu pekařů a cukrářů  ČR ( téma přednášky – Firemní doprava na pohon CNG) a podruhé s rodinou. Oba dny jsem si moc užil. Už proto, že bylo téměř po celou dobu výstavy krásné počasí a  hlavně jsem měl pocit, že i ostatní návštěvníci jsou spokojeni. Zdá se mi, že letošní ročník byl skutečně o zemědělství, potravinách, regionech, krajině a tradicích. Byla to důstojná oslava čtyřicetileté historie této akce.

Za těch 40 let české zemědělství ušlo dlouhou cestu. Zažilo úspěchy i pády. Během posledních let bylo na okraji zájmu politiků, ale to se pomalu mění. Máme u nás detailní znalosti, vhodnou půdu i nezaměstnané lidi. Není důvod k tomu, aby dovozy potravin a zemědělských komodit byly tak velké.

Potenciál k vysokému stupni potravinové soběstačnosti u nás stále máme. Nikam nezmizel, pouze postupně degeneruje. Nejenom evropský trh zemědělskými produkty je deformován různými subvencemi, dotacemi, výjimkami či uměle vytvořenou poptávkou. Toto podnikatelské prostředí navíc není stabilní (tak jako ostatní, samozřejmě).

Zemědělci a zpracovatelé neumí či nemohou své výrobky prodávat jinak než přes obchodní řetězce, které logicky zajímá obchodní marže více, než původ či kvalita prodávaného zboží. Nízké výkupní ceny pak neumožňují zemědělcům investovat do nových technologií. Tím se zhoršuje produktivita práce a snižuje konkurenceschopnost. Stát, resp. politici a úřednický aparát musí pomoci. Nejenom prostřednictvím legislativy, prosazováním českých zájmů v zahraničí…, ale i v investicích do modernizace odvětví. Jestli okolní státy všemožně podporují domácí produkci, musíme ji podporovat také. Dokud se nám nepodaří změnit evropskou zemědělskou politiku a nastavit rovné příležitosti, musí jít politické ideologie stranou.

Pokud bychom na tato témata rezignovali, čeští výrobci i spotřebitelé by zůstali v rukách spekulantů, kterým nezáleží na tom, jestli naše půda leží ladem, slouží jako místo k instalaci fotovoltaických elektráren nebo jestli ji využíváme k pěstování kukuřice pro výrobu elektrické energie nebo potravin…