fbpx

„To prostě musíš vidět!“, znělo doporučení k vyšebrodské expozici 1. Zemské výstavy Jihočeského kraje a Horního Rakouska Dávné stopy – nové cesty. Nevím, jestli musím, ale asi bych měl – už proto, že schvalování podmínek a rozpočtu projektu jsem se jako radní Jihočeského kraje účastnil. A také proto, že prolínání historie a současnosti potvrzuje, že nejsou černobílé a přináší odpovědi na aktuální otázky….

Výstava v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě je rozdělena do několika částí.Jedna z nich představuje unikátní historický klenot – Závišův kříž. Jeho historie je prezentována multimediální formou v gotickém sklepení kláštera, Závišův kříž je vystaven v Rožmberském oratoriu kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V prostorách bývalého dormitáře je instalována expozice gotického umění, včetně slavných obrazů Madony Vyšebrodské, Ukřižování z Vyššího Brodu a dalších.

Neméně zajímavá je expozice výtvarného umění 18. a 19. století, akcentovaná historickými předměty, dokumentujícími historii vyšebrodského kláštera. A pocit prolínání historie a současnosti graduje v klášterní knihovně, která jak interiérem, tak tisíci knih připomíná, že navzdory všem pochybnostem má naše země minulost, na kterou můžeme být hrdí.

Chtěl bych doufat, že takovou bude mít i budoucnost….

Za zajímavé informace k výstavě a za umožnění realizace exkluzivních fotografií ( v prostorách výstavy jinak platí striktní zákaz fotografování) děkuji Jiřímu Francovi, kurátorovi výstavy.