fbpx

Již tradiční mezinárodní filmový festival Voda Moře Oceány, který se vždy na podzim koná v Hluboké nad Vltavou, považuji za jednu z významných a přínosných akcí v našem kraji. Nejen pro zajímavé a ne běžně dostupné filmy, ale také osobnosti, které se ho účastní. Hlavní přínos vidím v prezentaci toho, co „otcové festivalu“, Steve Lichtag a Jindra Soukal, nazývají rozumnou ekologií. I to byl důvod, proč jsem se letos zúčastnil besedy na téma Zvítězí doba plastová? Před zaplněným sálem debatovali kromě dvou již zmíněných pánů také Soňa Jonášková (Institut cirkulární ekonomiky) a Jan Freidinger (Greenpeace). Primárně byla beseda zaměřena na znečištění oceánů a moří plasty, postupně se ale diskuze „přesunula“ do České republiky, kde je nutno alarmující problém s odpady také potřeba řešit. A to tím spíš, že podle platné legislativy je od roku 2024 prakticky zakázáno ukládat jinak využitelný odpad na skládky. Nově připravovaný zákon o odpadech se však chystá tento okamžik opět posunout až na rok 2030. V diskuzi zazněly zajímavé náměty na možná řešení – od řekněme systémových až po lokální či osobní. Od snižování produkce odpadů, podpory skutečné recyklace a energetického využívání odpadů až po sdílení předmětů i strojů, návrat k opravám rozbitých věcí či tzv. „knihovny věcí“, odkud si lze zapůjčit potřebné vybavení.