fbpx

Záměr města České Budějovice a jeho společnosti Teplárna České Budějovice vybudovat v průmyslovém areálu Vráto zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) je nyní ve fázi posuzování vlivu projektu na životní prostředí.

Umístění je v souladu s územním plánem města a nevyžaduje žádný zábor zemědělské půdy. V lokalitě se nachází uhelná Výtopna Vráto z roku 1989, která za pár let ukončí svůj provoz. V rámci vzniklého brownfieldu by mohlo vyrůst zařízení s kapacitou na zpracování 160 tisíc tun odpadu za rok.

Tato stavba vyřeší dvě zásadní ekologická témata dneška. Teplárně umožní po 120 letech ukončit „uhelnou éru“ započatou 8. února 1909 spuštěním původní elektrárny. Původcům odpadů, tedy městům, obcím, ale třeba i jihočeským podnikatelům, zároveň otevře možnost vypořádat se s udržitelnou likvidací části jejich odpadů. Poplatky za skládkování na základě nového zákona rostou a za pár let už nebude možné ukládat materiálově nebo energeticky využitelné odpady na skládky vůbec. Záměrem EU je ukončit plýtvání zdroji, jaké se nejen v České republice praktikuje už desítky let. Stanovila proto jednoznačné cíle. Po roce 2035 se bude muset 65 % komunálního odpadu recyklovat, 25 % energeticky využívat a jen maximálně 10 % nevýhřevných odpadů bude možné skládkovat. Pouze v Jihočeském kraji se vyprodukuje přes 300 tisíc tun energeticky využitelných odpadů za rok. A kontrolovatelné kapacity, nutné ke splnění těchto cílů, přitom v regionu a jeho bezprostředním okolí chybí.

Na tuto investici lze navázat dalšími projekty, které přispějí k zatraktivnění celé oblasti a ještě víc rozšíří možnosti pro uplatnění energií vyrobených z obnovitelných zdrojů a podpoří rozvoj elektromobility. Zároveň mohou sloužit místním lidem při volnočasových aktivitách i vzdělávání.

V provozu by ZEVO Vráto mělo být nejpozději v roce 2028. Bude ho tvořit hlavní objekt složený z jednotlivých technologií seskupených do monobloku o velikosti přibližně  150 x 80 metrů. Doplní ho ještě další samostatné objekty. Při návrhu staveb se klade důraz na energetickou účinnost, hospodaření s vodou, minimalizaci tepelných ostrovů ve městě a využívání stavebních hmot vyrobených z recyklovaných materiálů.

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz