fbpx

Právě jsem dokončil připomínky k materiálu MŽP o nastavení strategického rámce cirkulární ekonomiky ČR (Cirkulární Česko 2040, oficiální stránky ZDE). Je to další obecný text, všeobjímající koncepce o ničem. Hodiny práce státních úředníků a mnoha konzultantů byly opět vrhnuty špatným směrem. Výsledkem bude jen pokračování v plýtvání zdroji a další odsunutí zákazu skládkování za rok 2030, jelikož „se (zase) nestihnou“ připravit dostatečné zpracovatelské kapacity. Navíc si lžeme do kapsy, když tvrdíme, jak již dnes fakticky recyklujeme více než třetinu vyprodukovaných odpadů. Vývoz drtivé většiny vytříděných odpadů do Asie, kde se zpracují kdovíjak, není totožný se skutečným materiálovým využitím dle přísných norem EU. Je to skutečné pokrytectví, které odnáší životní prostředí na celé planetě. Život v oceánech trpí nejvíce. Všeobecnou kontaminaci plasty považuji za vážnější problém než například vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, i když se vlastně jedná o příbuzné problémy spojené s rozvojem produktů v tomto případě na bázi ropy. Je zajímavé si například uvědomit, že plasty se do 50. let minulého století pro civilní účely prakticky nepoužívaly.

Jiné státy šly při nastavování podmínek zavádění oběhového hospodářství cestou jednoznačných, konkrétních priorit a neslevily z jejich realizace. Za naprosto amatérský výsledek několikaměsíční práce MŽP považuji fakt, že chybí celkové bilance spotřeb a naproti tomu dostupných zdrojů. Tato kalkulace je však ve finále důležitá pro koordinaci využití potenciálu jednotlivých materiálových či energetických zdrojů v konkrétních oborech, resp. koncových zařízeních. Např. „bioodpady“ jsou v různých oficiálních koncepcích považovány za zdroj pro mnoho různých oborů hospodářství (dopravu, průmysl, energetiku, zemědělství atd.). Lidé z praxe však tuší, že tolik zdrojů k pokrytí potřeb těchto oborů celkem k dispozici nemáme! Podobné je to s jinými zdroji v jiných koncepcích státu. Například výsledek práce tzv. Uhelné komise byl podobně špatný. Stát ani netuší, jaké jsou skutečné materiálové toky, kolik má surovin a chybí predikce, jak budou dostupné v čase a místě. Ono by to samozřejmě nevadilo za předpokladu, že funguje volný trh a ekonomika by nebyla ovlivňována regulacemi, zákazy a dotacemi všeho druhu. Takový luxus však momentálně nemáme. Pojďme to změnit.

Fotogalerie – akce, které jsem absolvoval během minulých tří týdnů (Odborná konference Waste to energy, Praha; Press-trip do ZEVO Plzeň; pracovní skupina k energetickému využívání odpadů v Jihočeském kraji)

Aktivity – energetika – září 2021.