fbpx

Na trzích s elektřinou a zemním plynem v České republice a v celé Evropě došlo v posledních týdnech k extrémnímu nárůstu cen, který nepříznivě ovlivňuje stále více a více společností napříč všemi sektory hospodářství, ale v konečném důsledku se bude dotýkat také všech občanů.Po období poklesu cen vlivem snížené spotřeby během pandemie se ceny postupně vracely k předchozím úrovním, jejich průběh odrážel přirozený růst poptávky spotřebitelů a nabídky producentů elektřiny i plynu. Tato rovnováha je však v posledních týdnech a měsících narušena zejména nedostatkem na straně nabídky s důsledkem raketového zvýšení cen na trzích s elektřinou i plynem.Jen za poslední tři měsíce během neustálého růstu se cena ročního produktu plynu na rok 2022 zvýšila dvojnásobně, z úrovně 20 EUR/MWh se nyní dostala nad 40 EUR/MWh. U cen elektřiny za stejné období cena narostla z úrovně 65 EUR/MWh o 40 EUR na úroveň 105 EUR/MWh, tj. o více než 60 %. Tyto úrovně vysoce převyšují maximální ceny za posledních nejméně pět let.Důsledkem tohoto vývoje jsou reálné potíže dodavatelů energií, kteří nezvládají financování nákupu energií za těchto podmínek, odvolávají svoje nabídky a ruší svoje závazky vůči zákazníkům. Dochází ke krachům významných obchodníků, jejichž zákazníci se dostávají do neočekávaných a nezaviněných potíží s obstaráním energie na příští období. Další zákazníci včetně domácností budou čelit i dvojnásobným nákladům na energie, což bude mít za důsledek krachy firem nebo pád do energetické chudoby.My energetici a zodpovědní politici, jejichž konkrétní návrhy nebyly několik let brány vážně, v této situaci považujeme za nezbytné podniknout veškerá opatření ke stabilizaci trhů s elektřinou i plynem a zajištění energetické bezpečnosti státu, a to na nejvyšší úrovni v rámci České republiky a iniciovat jednání s tímto cílem i na mezinárodní úrovni, vzhledem k hlubokému propojení evropských trhů s elektřinou i plynem.Věnujte pozornost názorným grafům zobrazujícím bezprecedentní růst v posledních měsících, jasnou korelaci ceny emisní povolenky (EUA) s cenou elektřiny a také část důvodů spojených i s geopolitickou krátkozrakostí vrcholných představitelů naší vlády. Tato situace způsobená nekonečným přikyvováním diktátu Evropské komise zvyšuje inflační tlaky v České republice znásobené bezbřehým zadlužováním státu vedeném (či spíše nevedeném) vládnoucí koalicí ANO+ČSSD. Před volbami sice ve zmatku na poslední chvíli utrácí prostředky státního rozpočtu za voličské hlasy svých cílových skupin. Už se ale nechlubí tím, že za této vlády se prakticky všechno zdražilo a že bude ještě hůř. Andrej Babiš tím i své voliče jednoznačně poškodil a teď už nepomohou žádné dotace ani mimořádné šeky. O své voliče se nepostaral a neudělá to ani v budoucnu. Je čas na změnu a poctivou, odbornou a systematickou práci na obnově perspektivy naší vlasti.