fbpx

S velkou pokorou jsem se v den svátku svatého Václava zúčastnil bohoslužby, kterou v kostele svatého Vojtěcha sloužil generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl. Při jeho slovech o v dnešní době víc než naléhavé potřebnosti moudrých lidí ( a že ne vždy moudrost je totéž co vzdělanost…) jsem vzpomínal na vého tatínka, jehož vidění a vnímání světa a událostí bylo velmi moudré a stále nejen mně chybí.Po bohoslužbě následovalo slavnostní rozsvěcení věžních hodin. Tato událost byla pomyslným vrcholem dlouhodobé rekonstrukce kostela, který v 30. letech minulého století navrhnul architekt Jaroslav Čermák, ovšem válečné a poválečné události zabránily dokončení projektu a věž kostela byla 82 let bez hodin. Rekonstrukce kostela a instalace hodin, vnitřního osvětlení schodiště i kříž na vrcholu věže byly realizovány díky příspěvkům a darům českobudějovických občanů a firem a je mi opravdu ctí, že k nim patří i Teplárna České Budějovice a.s.