fbpx

Ne, určitě nechci slovy známé písně současnou situaci zlehčovat, naopak, považuji
za nezbytně důležité, aby vážnost situace pochopili všichni. Jenom pochopení ale
stačit nebude, je třeba konat. Rekapitulace mých poznámek k tomu, co zatím bylo
v týdnu vykonáno:
28.-29.3.2022
Měl jsem přednášku na odborné konferenci Waste to Energy 2022. Mnozí tvrdí, že
systém nakládání s odpady u nás dobře funguje vč. související legislativy. Částečně
mají pravdu. Odpadky v České republice skutečně nezůstávají před domy. Systém
tedy zdánlivě funguje. Při bližším pohledu však zjistíme, že po mnoho desetiletí
zůstáváme skládkařskou velmocí (skládkujeme cca 50 % komunálních odpadů), že
náklady na odpady se obcím neustále zvyšují, chybí kapacity na materiálové a
energetické využívání a že většina recyklace se odehrává v zemích mimo EU. A to
raději ani nemluvím o dopadech na ovzduší, půdu a vodu vč. oceánů.
Odpady jsou jedním ze zdrojů, které pomohou řešit aktuální energetickou, případně

materiálovou krizi. Více zde: http://w2e.afpconference.com

30.3.2022
Výbor pro životní prostředí projednal můj návrh na prověření stávajícího systému
nakládání s odpady, který stále podporuje plýtvání zdroji, tedy skládkování a také
návrh na generální prodloužení různých emisních výjimek, což by umožnilo ponechat
některé uhelné kapacity déle v provozu v případě potřeby.
Jsem také zpravodajem tzv. „plynového balíčku“, kterým se EU snaží zařadit vyšší
rychlost Green Dealu. Navrhl jsem udělení tzv. žluté karty a vrácení Bruselu k
přepracování. Kolegové z podvýboru mne minulý týden podpořili a i na výboru
převládl zdravý rozum a snaha o zajištění dostatku energií pro české odběratele
elektřiny a tepla.
Všechny detaily jsou tady: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4624

31.3.2022
Na Hospodářském výboru PSP ČR ministr průmyslu a obchodu vysvětlovat opatření,
vyvolaná aktuální energetickou krizí. Stále ale chybí krátkodobá i dlouhodobá
opatření v oblasti zdrojů. Uvědomí si už konečně někdo, že bez uhlí a velké
energetiky to nezvládneme? Výbor ale schválil moje usnesení, obdobné jako na
výboru pro životní prostředí, takže snad se věci pohnou.
Německo dnes vyhlásilo první ze tří výstražných stupňů, kvůli možnému omezení
dodávek plynu do země. Na tuto eventualitu se musíme už konečně připravit i u nás.
Zvládneme to, ale každý musí vědět, co má dělat. Jenom tepelná čerpadla a
fotovoltaické panely nás teď opravdu nespasí.

Pokračování příště..:-)