fbpx

Informace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

🌲Způsob řízení národních parků je v této podobě neudržitelný, zaznělo na sněmovním semináři „Vyhodnocení požáru NP České Švýcarsko a poučení pro budoucnost“ od odborníků z řad vědců, akademiků i zástupců obcí, pod záštitou poslanců Václav Král a Karel Krejza o problematice lesních požárů.

🌲Odborníci komentovali současné trendy v ochraně přírody v ČR a úskalí ochrany klimatu v kontextu postglaciálního vývoje v holocénu. Upozornili také na vědecky prokázané přenosy kůrovce na vzdálenosti v řádech desítky kilometrů. Za klíčové považují důslednou ochranu a podporu dospělých lesů i s využitím klasických lesnických hospodářských postupů.

V pondělí 3.4.2023 jsme v Poslanecké sněmovně (viz citace výše) uspořádali seminář k vyhodnocení požáru v národním parku České Švýcarsko. Zúčastnili se ho vědci a další odborníci například z oborů lesnictví, protipožární prevence, ekologie, ale i hasiči, starostové obcí ležících v současných i chystaných národních parcích nebo lidé, které oheň přímo ohrožoval na zdraví a zničil jejich majetek.

Více než 8 měsíců uplynulých od katastrofální destrukce části krásné přírody je již dostatečný odstup. Už není čas na analýzy, mnohé jsme věděli již před červencovými událostmi a teď musí přijít činy. Již nelze tolerovat dlouhodobé nehospodaření. Je potřeba ohlídat lidské životy a majetek, zabránit vzniku dalších škod v lesích, obnovit narušený koloběh vody, oživit turistický ruch a tím vším pomoci i životnímu prostředí. Krásná lesní krajina byla nejprve vlivem přemnožených škůdců a následně i souvisejícího požáru zničena a není možné čekat na chvíli, kdy lehne popelem také Šumava či Křivoklátsko.

Rychle se zapomnělo na povodně a při realizaci protipovodňových zásahů opět dnes a denně narážíme na pseudodůvody, proč tato veřejně prospěšná opatření nelze udělat. Nedávný lesní požár musí proto sloužit jako memento a otevření cesty při uplatňování zdravého rozumu a komplexního vědeckého přístupu při správně krajiny, a to i v národních parcích. Nezbytné bude přehodnocení bezzásahovosti, zásad péče, návštěvních řádů, zlepšení propustnosti území, prohloubení spolupráce s obcemi při správě národních parků, obnovení turistických lokalit, dovybavení hasičů potřebnou technikou atd. atd.

Stejně jako naše zákony, jsem i já stále toho názoru, že lýkožrout je kalamitní škůdce a požár v kulturní krajině České republiky není požehnáním. Ani pro lidi, ani pro přírodu samotnou.