fbpx

Slovo „volba“ je pro mne synonymem pro uvážlivé rozhodování na základě objektivního posouzení faktů, pozitivních i negativních vlastností. Zvažoval jsem „pro“ a „proti“ i u obou kandidátů  2. kola voleb na úřad prezidenta ČR. Jedním z výrazných rozhodovacích kritérií byl i jejich postoj k řešení situace v Národním parku Šumava, konkrétně řešení kůrovcové kalamity. Zatímco Karel Schwarzenberg podporoval tzv. bezzásahovost a tedy další expanzi lýkožrouta smrkového a další usychání šumavských lesů, ačkoliv  v lesích na svém panství by nic takového nedopustil,  Miloš Zeman podpořil pragmatická řešení a zásahy, které mohou kůrovcovou kalamitu zastavit nebo účinně omezit a zachovat tak zelenou Šumavu, kde může kromě tetřeva žít i člověk.

I to je jeden z důvodů, proč jako občan dám v 2. kole voleb 25. a 26. ledna 2013 hlas Milošovi Zemanovi.

Svůj názor doplním konstatováním, že kůrovec nezasáhl lesy v NP Šumava jen v mediálně známých místech, jako je oblast Ptačího potoka, ale devastuje lesy i v jiných částech, například na Radvanovickém hřbetě. Jeho vývoj a usychání stromů dokumentují fotky, pořízené v letech 2008 – 2012.